NAUJIENŲ CENTRAS BIBLIOGRAFIJA AKADEMINĖ PATIRTIS INTERESŲ LAUKAS APIE L. DONSKĮ SUSISIEKIME
Struktura
Straipsniai atgal
Straipsniai leidiniuose, įtrauktuose į Mokslo ir studijų departamento sąrašą
Donskis L. “Globalizacija ir tapatybė: asmeninės pastabos apie lietuviškuosius tapatybės diskursus” // Lietuviškojo identiteto trajektorijos. Sud. Vytis Čiubrinskas ir Jolanta Kuznecovienė. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2008 (perspausdinta iš Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2006, Nr. 2); Donskis L. Pratarmė // Lietuviškasis liberalizmas. Sud. Vytautas Kavolis. Antroji laida. Vilnius: Versus aureus, 2008; Donskis L. “Conflicts of Loyalty, or the Sociogenesis of Corruption” // Lithuanian Political Science Yearbook 2006. Vilnius: VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, 2007; Donskis L. “Czesławas Miłoszas – prievarta ir stilius” // Darbai ir dienos, 2006, Nr. 46; Donskis L. “Globalizacija ir tapatybė: asmeninės pastabos apie lietuviškuosius tapatybės diskursus” // Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2006, Nr. 2; Donskis L. “Moderniųjų jausmų sociogenezė: meilė ir draugystė Miguelio de Cervanteso ‘Don Kichote‘ ir Williamo Shakespeare’o ‘Romeo ir Džuljetoje‘” // Literatūra 48 (4) (2006);  Donskis L. “Užmirštasis konservatizmas, arba kokia moralinė vaizduotė konstruoja utopijas ir distopijas” // Konservatizmo takoskyros. Sud. Vladimiras Laučius. Vilnius: Demokratinės politikos institutas, 2006; Donskis L. “Gintaras Beresnevičius – vakar ir visados” // Kultūrologija 14 (Rytai–Vakarai. Komparatyvistinės studijos V). Sud. Antanas Andrijauskas. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006; Donskis L. “Vytauto Kavolio civilizacijų teorija ir jos pagrindiniai probleminiai židiniai: stilius, sąžinė ir tapatybė” // Kultūrologija 12 (Rytai–Vakarai. Komparatyvistinės studijos). Sud. Antanas Andrijauskas. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005;  Donskis L. “Fanatizmo ir neapykantos anatomija: George’o Orwello pamokos” // Darbai ir dienos, 2005, Nr. 41; Donskis L. “Alternatyvi Modernybė? Marksizmas, modernioji ideokratija ir sekuliarinė bažnyčia” // Filosofija. Sociologija, 2004, Nr. 3; Donskis L. “Humanitariniai ir socialiniai mokslai XXI amžiuje: naujieji iššūkiai” // Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų plėtros problemos. Sud. Giedrius Viliūnas. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2004; Donskis L. “Filosofijos mokslas” // Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų plėtros problemos. Sud. Giedrius Viliūnas. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2004; Donskis L. “Autoritetas, tiesa ir viešoji erdvė” // Kultūros barai, 2004, Nr. 7; Donskis L. ir Krupavičius A. “Demokratija ir jos kokybė” // Algis Krupavičius ir Alvidas Lukošaitis, red. Lietuvos politinė sistema: sąranga ir raida. Kaunas: Poligrafija ir informatika, 2004; Donskis L. “Imagologija, manipuliacijos ir viešoji erdvė postmoderniojoje politikoje” // Politologija, 2004, Nr. 1 (33); Donskis L. “Humanitariniai ir socialiniai mokslai XXI amžiuje: naujieji iššūkiai” // Kultūros barai, 2004, Nr. 1; Donskis L. “Aleksandras Štromas, Laisvės horizontai” // Politologija, 2002, Nr. 4 (28); Donskis L. “Nacionalizmas ir globalizacija: iššūkiai XXI amžiaus Lietuvai”, Kultūros barai, 2002, Nr. 10; Donskis, L. “Naujoji Klaipėda: keletas miesto portreto štrichų” // Archiforma, 2002, Nr. 3; Donskis L. “Vytautas Kavolis – visuomenės ir kultūros kritikas” // Metmenys, Chicago, 1997, Nr. 73; Donskis L. “Lietuvos intelektualai ir kultūriniai elitai: kaip/ar galima visuomenės ir kultūros kritika nūdienos Lietuvoje” // Metmenys, Chicago, 1996, Nr. 70; Donskis L. “Masinė kultūra ir jos priešai” // Kultūros barai, 1996, Nr. 6; Donskis L. “Ideologija ir utopija: ar tai utopizmo pabaiga?” // Kultūros barai, 1996, Nr.1, 2, 3; Donskis L. “Kalbos įkalinta kultūra” // Metmenys, Chicago, 1994, Nr. 67; Donskis L. “Visiems laikams užgesusios galimybės” // Metmenys, Chicago, 1994, Nr. 66; Donskis L. “Ideologija ir utopija” // Metmenys, Chicago, 1993, Nr. 64; Donskis L. “Lietuviškojo Candide’o atradimai ir kančios” // Metmenys, Chicago, 1993, Nr. 65; Donskis L. “Maironis lietuvių istoriografijos paradigmų ir istorijos teorijų kontekste” // Kultūros barai, 1993, Nr. 1; Donskis L. “Arnoldas J. Toynbee: istorinės būtinybės ir alternatyvos” // Metai, 1992, Nr. 12; Donskis L. “Amerikos kultūros fenomenas” // Mokykla, 1992, Nr. 12; Donskis L. “Monologinio žmogaus ir monologinės kultūros drama” // Kultūros barai, 1992, Nr. 11; Donskis L. “Kultūra likimo ir pasirinkimo visuomenėse” // Kultūros barai, 1992, Nr. 3; Donskis L. “XX a. pabaigos Lietuva: atviros visuomenės ir kultūros kūrimas” // Kultūros barai, 1991, Nr. 12; Donskis L. “Radikalus istorizmas ir kultūros krizės filosofinė refleksija” // Problemos, 1991, Nr. 45;
Straipsniai ir rezenzijos leidiniuose, įtrauktuose į Mokslinės informacijos instituto sąrašą
Donskis L. “The Ruins as a Metaphor of Modernity” // Soundings: An Interdisciplinary Journal, Vol. LXXXIX, No. 3-4, 2006 (Copyright © 2007 by the Society for Values in Higher Education and the University of Tennessee, Knoxville); Donskis L. “David Ost, The Defeat of Solidarity: Anger and Politics in Postcommunist Europe” (London & Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2005) // Studies in East European Thought 59, 2007; Donskis L. “Stefan Auer, Liberal Nationalism in Central Europe” (London & New York: Routledge, 2004) // Studies in East European Thought 59, 2007; Donskis L. “On the Boundary of Two Worlds: Lithuanian Philosophy in the Twentieth Century” // Studies in East European Thought, Vol. 54, No. 3, 2002; Donskis L. “Tomas Venclova, Forms of Hope”  // Studies in East European Thought, Vol. 54, No. 3, 2002; Donskis L. “Vytautas Kavolis: Civilization Analysis as a Sociology of Culture”  // Soundings: An   Interdisciplinary Journal, Vol. LXXXIV, No. 1-2, 2001; Donskis L. “The End of Utopia?” // Soundings: An Interdisciplinary Journal, Vol. LXXIX, No. 1-2, 1996; Donskis L. “Radikalus istorizmas ir kultūros krizės filosofinė refleksija” // Problemos, 1991, Nr.45; Donskis L. “Lewis Mumfordas: kultūros krizės refleksija, arba ciklinės teorijos ir technologinio determinizmo sankirta” // Problemos, 1990, Nr. 43. 
Straipsniai kituose recenzuojamuose tarptautiniuose ir užsienio leidiniuose

Leonido Donskio straipsniai, publikuoti įvairiomis kalbomis, žurnaluose, knygose, interneto šaltiniuose:

Donskis L. Foreword for Robert van Voren, On Dissidents and Madness: From the Soviet Union of Leonid Brezhnev to the “Soviet Union” of Vladimir Putin (Amsterdam/New York: Rodopi, 2009); Donskis L. Introduction for Arvydas Šliogeris, The Thing and Art: Two Essays on the Ontotopy of the Work of Art (Amsterdam/New York: Rodopi, 2009); Donskis L. Linas Eriksonas, National Heroes and National Identities: Scotland, Norway and Lithuania (Brussels: P.I.E.-Peter Lang, 2004), Nordost-Archiv. Zeitschrift für Regionalgeschichte: National-Texturen. National-Dichtung als literarisches Konzept in Nordosteuropa  (Neue Folge Band XVI/2007) (Nordost-Institut Lüneburg, 2009; Germany);  Donskis L. “Soviet Culture, Russian and Lithuanian Culture” // Central European Political Science Review, Vol. 9, No. 31 (Spring 2008); Donskis L. “Litauens Identität auf der Spur” // G2W: Ökumenishes Forum für Glaube, Religion und Gesellschaft in Ost und West, 11/2008  36. Jahrgang; Donskis L. Preface for Arvydas Šliogeris, Names of Nihil (Amsterdam/New York: Rodopi, 2008); Donskis L. “A Voice against Modern Demonology: Mapping Tomas Venclova’s Criticism of Lithuanian Antisemitism” // Robert Bird, Lazar Fleishman, and Fedor Poljakov (eds.), Sankirtos: Studies in Russian and Eastern European Literature, Society and Culture: In Honor of Tomas Venclova (Frankfurt am Main: Peter Lang, The Russian Culture in Europe Series, Vol. 3, 2008); Donskis L. Thorsten Botz-Bornstein, Vasily Sesemann: Experience, Formalism, and the Question of Being (Amsterdam/New York: Rodopi, 2006) // Philosophy in Review, Vol. XXVIII, No. 4, 2008; Donskis L. “Humanities: State and Prospects” // Keel ja Kirjandus, No. 8–9, 2008 [estų kalba]; Donskis L. “Hostages to an Ill-Begotten Theory” // Transitions Online, October 10, 2008: Donskis L. “The General Theory of Post-Soviet Capitalism” (a review for Anders Åslund, How Capitalism Was Built: The Transformation of Central and Eastern Europe, Russia, and Central Asia. Cambridge: Cambridge University Press, 2007), Transitions Online, March 19, 2008: Donskis L. “Giambattista Vico’s Concept of Human Nature: An Attempt at Anti-Cartesian Alternative and the Birth of Modern Historicism” // Juhana Lemetti & Eva Piirimäe (eds.), Human Nature as the Basis of Morality and Society in Early Modern Philosophy (Acta Philosophica Fennica, Vol. 83) (Helsinki: The Philosophical Society of Finland, 2007); Donskis L. “Editor’s Introduction: Mapping Inter-War Lithuanian Philosophy” // Vasily Sesemann, Aesthetics (Amsterdam/New York: Rodopi, 2007);  Donskis L. “Who Defines Whom?  And Who Answers the Cursed Questions?  A Personal Perspective on Identity Issues in Present Day Lithuania” // Central and Eastern European Review, Vol. 1, No. 1 (Spring 2007; UK); Donskis L. “Another Word for Uncertainty: Anti-Semitism in Modern Lithuania” // NORDEUROPAforum, No. 1 (Fall 2006; in English; Germany); Donskis L. “Aleksandras Shtromas: The Lithuanian Prophet of Post-Communism,” Journal of Interdisciplinary Studies: An International Journal of Interdisciplinary and Interfaith Dialogue, Vol. XVIII, No. 1–2 (Fall 2006; USA); Donskis L. “Loyalty, Dissent, and Betrayal in the Liberal-Nationalistic Moral Imagination: A Lithuanian Perspective” // Joachim Tauber, ed., “Kollaboration” in Nordosteuropa: Erscheinungsformen und Deutungen im 20. Jahrhundert. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2006; Donskis L. John Hiden, Defender of Minorities: Paul Schiemann, 1876–1944 (London: Hurst & Company, 2004) // Slavonic and East European Review, 84, 2, 2006; Donskis L. “The Center Ground” // Transitions Online, 1 February 2006; Donskis L. Stephen E. Tabachnick, Fiercer than Tigers: The Life and Works of Rex Warner (East Lansing, Mich.: Michigan State University Press, 2002) // Utopian Studies, 16.1, 2005; Donskis L. “The Promise of Certainty, Safety and Security in an Uncertain, Unsafe and Insecure World: The Emergence of Lithuanian Populism” // David J. Smith, ed., The Baltic States and their Region: New Europe or Old? Amsterdam/New York: Rodopi, 2005; Donskis L. “The Vanished World of the Litvaks” // Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 54 (2005) H. 1; Donskis L. “Vytautas Kavolis: Toward a Polylogue of Civilizations” // Comparative Civilizations Review, No. 51, 2004; Donskis L. “Nationalismus und Globalisierung: Herausforderungen des 21. Jahrhunderts an Litauen” // Jahrestagung 2003. Lampertheim: Litauisches Kulturinstitut, 2004 [vokiečių kalba]; Donskis L. “Shtromas Revealed” // Transitions Online, 15 July 2004; Donskis L. “Nationalism and Globalization” // Vikerkaar, No. 12, 2003 [estų kalba]; Donskis L. “The Second Voice of Lithuanian Politics and Culture: Sketches of Three Moral Biographies” // Studia Polityczne, No. 14, 2003; Donskis L. “George Orwell: The Anatomy of Fanaticism and Hatred” // Ny tid, No. 34, 2003 [Suomija; švedų kalba]; Donskis L. “George Orwell: The Anatomy of Fanaticism and Hatred” //Akadeemia, No. 8, 2003 [estų kalba]; Donskis L. “Peter L. Berger, ed., The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics” // Journal of Interdisdplinary Studies: An International Journal of Interdisdplinary and Interfaith Dialogue, Vol. XIV, No. 1-2, 2002; Donskis L. “Conspiracy Theory as the Demonization of the “Other.” Karl Popper’s Concept of Conspiracy Theory” // Vikerkaar, 2002, No. 8-9 [estų kalba]; Donskis L “The Second Voice of Lithuanian Politics and Culture: Sketches of Three Moral Biographies” // Akadeemia, No. 3, 2002 [estų kalba]; Donskis L “The Second Voice of Lithuanian Politics and Culture: Sketches of Three Moral Biographies” // Krasnogruda, No. 14, 2001  [lenkų kalba]; Donskis L. “Klaipėda auf der Landkarte des modernen Gedächtnisses. Ein Essay über die Identitätssuche in einer Stadt des 21. Jahrhunderts” // Nordost-Archiv. Zeitschrift für Regionalgeschichte: Im Wandel der Zeiten: Die Stadt Memel im 20. Jahrhundert (Neue Folge Band X/2001)(Nordost-Institut Lüneburg, 2001) [vokiečių kalba]; Donskis L. “Tolerance as the Discovery of the Other” // Timo Airaksinen and Olli Loukola, eds., New Ethics – New Society, or the Dawn of Justice. Acta Philosophica Fennica, Vol. 65. Helsinki: The Philosophical Society of Finland, 2000; Donskis L. “Louis Dumont: The Concepts of Hierarchy and Individualism as Historical Narratives” // Timo Airaksinen and Olli Loukola, eds., New Ethics – New Society, or the Dawn of Justice. Acta Philosophica Fennica, Vol. 65. Helsinki: The Philosophical Society of Finland, 2000; Donskis L. “Lithuanian Intellectuals: Social and Cultural Criticism vis-à-vis the Production and Defence of the Nation” // Per Falk and Olle Krantz, eds., Transformation and Integration in the Baltic Sea Area. Umeå: Umeå University, 2000; Donskis L. “Ernest Gellner: Civilizational Analysis as a Theory of History” // Comparative Civilizations Review, No. 41, 1999; Donskis L. “Ernest Gellner: Civilizational Analysis as a Theory of History” // Akadeemia, No. 5, No. 6, 1999 [estų kalba]; Donskis L. “Between Identity and Freedom: Mapping Nationalism in Twentieth-Century Lithuania” // East European Politics and Societies, Vol. 13, No. 3 , 1999; Donskis L. “Lithuanian Intellectuals: Social and Cultural Criticism vs. the Production and Defense of the Nation” // Studia Polityczne, No. 9, 1999; Donskis L. “Concepts of Nationalism in 20th Century Lithuania” // Christopher Williams and Thanasis D. Sfikas, eds., Ethnicity and Nationalism in Russia, the CIS and the Baltic States. Aldershot: Ashgate, 1999; Donskis L. “The End of Utopia?” // 0jeblikket (A Magazine of Visual Culture), Nr.38:8, 1998-1999 [danų kalba]; Donskis L. “Vytautas Kavolis: Civilizational Analysis as a Social and Cultural Criticism” // Comparative Civilizations Review, No. 38, 1998; Donskis L. “The Conspiracy Theory, Demonization of the Other” // Innovation: The European Journal of Social Sciences, Vol. 11, No. 3, 1998; Donskis L. “Conservative Nationalism vs. Liberal Nationalism in Twentieth-Century Lithuania: The Flight from Modernity” // Karin Junefelt and Martin Peterson, eds., Between East and West: Cultural Encounters in East Central Europe. Stockholm: FRN-Swedish Council for Planning and Coordination of Research, 1998; Donskis L. “The End of Utopia?” // Lolita Jablonskienė, Duncan McCorquodale, Julian Stallabrass, eds., Ground Control: Technology and Utopia. London: Black Dog, 1997; Donskis L. “Antisemitismus in Litauen: Tradition und heutige Erfahrung” // Wolfgang Benz, ed., Jahrbuch für Antisemitismusforschung, 9. Frankfurt & New York: Campus Verlag, 1997 [vokiečių kalba]; Donskis L. “Wilhelm Roepke, The Moral Foundations of Civil Society” // Journal of Interdisdplinary Studies: An International Journal of Interdisdplinary and Interfaith Dialogue, Vol. X, No. 1-2, 1998; Donskis L. “The End of Intellectuals?” // Vikerkaar [Rainbow] , No. 7-8, l 998 [estų kalba]; Donskis L. “Reconciling Past and Present in Lithuania: The Future of Radical Lithuanian Democracy” // Soundings: A Journal of Politics and Culture, No. 9, 1998; Donskis L. “Hierosolyma Est Perdita: The Decline and Fall of a Great Culture, and the Jewish Community in Present Lithuania” // Borussia, No. 15, 1997. [lenkų kalba] Donskis L. “Lewis Mumford: Mapping the Idea of the City” // Journal of Interdisciplinary Studies: An International Journal of Interdisciplinary and Interfaith Dialogue, Vol. VIII, No. 1-2, 1996; Donskis L.  “The Intelligentsia vs. Intellectuals in Present Lithuania” // Vikerkaar, No. 4, 1996 [estų kalba]; Donskis L. “Ideology and Utopia: The End of Utopianism?“ // Akadeemia, No. 10, No. 11, 1995 [estų kalba]; Donskis L. “Louis Dumont on the National Variants of the Modern Ideology” // Comparative Civilizations Review, No. 31, 1994, No. 32, 1995; Donskis L. “Genius and Culture” // Vikerkaar, No. 10, 1994 [estų kalba]; Donskis L. “Ethnocultural Fundamentalism in Post-Totalitarian Society: Methodology, Ideology, and Self-Fulfilling Prophecy” //  Akadeemia, No. 12, 1993 [estų kalba]; Donskis L. “Lithuania at the End of the Twentieth Century: The Creation of an Open Society and Culture” // Akadeemia, No. 11, 1992 [estų kalba]; Donskis L. “Lewis Mumford: The Culture of Cities and Its Destiny” // Akadeemia, No. 6, 1991 [estų kalba]; Donskis L. “Social Myths” // Akadeemia, No. 12, 1990 [estų kalba].

<< 1 >>  Balandis 2012  
P A T K P Š S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 
RSS
LT
EN
FR
DARBOTVARKĖ
2012.04.08
--:-- - Vizitas JAV
Paieška
Registracija naujienlaiškiui
Bendraukime
 
 
 
 
 
Bičiuliai
Ką Jūs manote?
Kokia L. Donskio veikla Europos Parlamente buvo efektyviausia?
Veikla žmogaus teisių srityje
Darbas su Rytų Partnerystės ir postsovietinėmis šalimis
ES pirmininkavimo ES Tarybai sustiprinimas
Apklausų archyvas

Ar žinai...
Kas yra frakcija? (Tęsti...)

EP žodynas
Komitetai (Tęsti...)

HTML hit counter - Quick-counter.net

Sprendimas: Intesp@

 
 
     
POLITIKAS VISUOMENĖS VEIKĖJAS AKADEMIKAS