RSS
LT
EN
Naujienos Publikacijos BIBLIOGRAFIJA AKADEMINĖ VEIKLA INTERESŲ LAUKAS APIE L. DONSKĮ
 
Apklausų archyvas  atgal
Kokia L. Donskio veikla Europos Parlamente buvo efektyviausia?
Veikla žmogaus teisių srityje
  11.6%
Darbas su Rytų Partnerystės ir postsovietinėmis šalimis
  3.9%
ES pirmininkavimo ES Tarybai sustiprinimas
  1.6%
Balsavo: 623
Apie kokias pasaulines žmogaus teisių problemas žinote mažiausiai?
Kastinę diskriminaciją, dėl kurios pasaulyje kenčia 260 mln. žmonių
  37.1%
Tautinių mažumų teisių pažeidimus didelėse valstybėse (pvz., tibetiečių Kinijoje)
  4.9%
Konfliktus Afrikoje, keliančius rimtas kliūtis šio regiono vystymuisi
  28.7%
Saviraiškos laisvės pažeidimus, įkalintus žurnalistus oficialiai demokratinėse šalyse
  26.6%
Balsavo: 143
Koks, Jūsų nuomone, turėtų būti pagrindinis Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai tikslas?
profesionaliai ir atsakingai vadovauti ES darbotvarkei
  53.8%
iškelti į ES dėmesio lauką Lietuvai svarbius klausimus
  41.8%
išvengti skandalų ir didelių nesėkmių
  4.4%
Balsavo: 91
Kaip efektyviau ES galėtų pagerinti situaciją Tibete?
įsteigti savo specialiojo įgaliotinio Tibete pareigybę
  26.4%
griežtinti toną santykiuose ir derybose su Kinija
  18.1%
kelti Tibeto klausimą ES Vadovų Taryboje
  26.4%
remti Tibeto kultūrinio identiteto išsaugojimo projektus
  16.7%
nuolat siųsti vizitų į Tibetą aukšto lygio pareigūnus
  11.1%
Balsavo: 72
Kas, Jūsų nuomone, šiais metais ES erdvėje bus svarbiausia?
Kroatijos tapimas ES nare
  9.5%
Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai
  22.9%
Susitarimas dėl naujo ilgalaikio ES biudžeto
  66.7%
Balsavo: 105
Kur, Jūsų nuomone, turėtų būti organizuojamas Europos Parlamento darbas?
Tik Briuselyje
  66.2%
Tik Strasbūre
  7.8%
Tiek Briuselyje, tiek Strasbūre
  26%
Balsavo: 77
Kam, Jūsų nuomone, šiais metais turėtų būti skirta Sacharovo premija už minties laisvę?
Pakistano krikščionių teisių gynėjui J. Francis
  10.6%
Irano teisininkei N. Sotoudeh ir kino režisieriui J. Panahi
  8.5%
Įkalintiems Ruandos opozicijos atstovams
  2.1%
Baltarusijos žmogaus teisių gynėjui A. Beliackiui
  51.1%
Rusijos grupei „Pussy Riot“
  27.7%
Balsavo: 47
Kokia ateitis laukia eurozonos artimiausiais mėnesiais?
ES sugebės išlaikyti bendrą valiutą
  63%
Iš eurozonos išstos kelios jos narės
  28.3%
Euro netrukus iš viso neliks
  8.7%
Balsavo: 46
Kokia linkme turėtų toliau vystytis ES ir Ukrainos santykiai?
ES turėtų blokuoti kontaktus su Ukraina ir reikalauti skaidrumo J. Tymošenko byloje
  20.6%
ES neturėtų skubėti suartėti su Ukraina, kol pastaroji pati neišspręs žmogaus teisių problemų
  32.4%
ES turėtų siekti glaudesnių santykių su strategiškai svarbia Ukraina nepaisant pastarosios demokratinių trūkumų
  47.1%
Balsavo: 34
Kokia ES narė, Jūsų nuomone, geriausiai susidorojo su pasauline finansine krize?
Lenkija
  26%
Estija
  16.9%
Lietuva
  13%
Vokietija
  33.8%
Prancūzija
  2.6%
Kita ES narė
  2.6%
Nė viena ES narė
  3.9%
Balsavo: 77
Kaip vertinate Rusijos prezidento rinkimų rezultatus?
Rusijos piliečiai išreiškė savo valią ir ją reikia gerbti
  19.5%
V. Putinas laimėjo tik dėl to, kad rinkimuose nebuvo leista dalyvauti opozicijos atstovams
  22%
Rinkimų rezultatai yra suklastoti, o V. Putino pergalė - nesąžininga
  56.1%
Balsavo: 41
Kas, Jūsų nuomone, yra didžiausia Prekybos susitarimo dėl kovos su piratavimu (ACTA) problema?
Grėsmę interneto laisvei ir asmenų privatumui keliantis ACTA turinys
  81.5%
Skaidrumo ir viešų diskusijų stokojantis ACTA derybų ir priėmimo procesas
  17.9%
ACTA susitarime jokių problemų nematau
  0.6%
Balsavo: 173
Kaip vertinate kadenciją baigusio EP pirmininko Jerzy Buzeko darbą?
Tai buvo iš tiesų išskirtinis EP vadovas
  53.3%
J. Buzeko vadovavimas nebuvo kuo nors ypatingas
  36.7%
J. Buzeko darbą vertinu blogiau nei jo pirmtakų
  10%
Balsavo: 30
Kas, Jūsų nuomone, 2011-aisiais Europos Sąjungoje buvo svarbiausia?
Eurozonos finansų krizė
  75.7%
ES vaidmuo „arabų pavasaryje"
  13.5%
Sutartis dėl Kroatijos narystės ES 2013-aisiais
  0%
Dujotiekio „Nord Stream“ funkcionavimo pradžia
  10.8%
Balsavo: 37
Kokie žmogaus teisių pažeidimai dažniausi Lietuvoje?
Diskriminacija dėl amžiaus, lyties, tautybės, seksualinės orientacijos ir pan.
  59.1%
Teisės į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsaugos pažeidimai
  30%
Laisvės burtis į taikius susirinkimus suvaržymai
  10.9%
Balsavo: 110
Ar Jums pakanka informacijos apie Europos Parlamento ir europarlamentarų darbą?
Taip, domiuosi EP ir informacijos man pakanka
  41.4%
Ne itin domiuosi EP, tačiau žinočiau, kur rasti informacijos
  27.6%
Norėčiau pasidomėti EP, tačiau informacijos rasti sunku
  20.7%
Nesidomiu EP ir neįsivaizduoju, kur ieškoti informacijos
  10.3%
Balsavo: 29
Kokią Pietų Kaukazo šalį labiausiai norėtumėte aplankyti?
Armėniją
  20%
Azerbaidžaną
  25%
Gruziją
  55%
Balsavo: 40
Kas Jums labiausiai palengvina keliones po ES šalis?
Daugelio ES šalių, tačiau kol kas ne Lietuvos, bendra valiuta – euras
  3.9%
Galimybė laisvai judėti – kirsti ES šalių sienas be vizų ir patikros
  90.2%
Už ženkliai sumažėjusią kainą išvykus naudotis mobiliuoju ryšiu
  5.9%
Balsavo: 51
Kokia turėtų būti pagrindinė socialinės apsaugos sistemos funkcija sprendžiant nedarbo problemą?
Teisingai ir efektyviai paskirstyti valstybės paramą
  4.2%
Skatinti ir padėti bedarbiams grįžti į darbo rinką
  54.2%
Abi funkcijos vienodai svarbios
  39.6%
Balsavo: 48
Kaip Jūs manote, ar reikia atsisakyti termino „mažumos“?
Taip, juk visi esame piliečiai, o šio termino vartojimas tik kelia įtampą
  19.7%
Šio termino vartojimas turėtų mažėti ir išlikti tik tam tikrose situacijose
  21.1%
Ne, be šio termino nebūtų įmanoma apibrėžti visuomenės grupių skirtumų
  59.2%
Balsavo: 71
Ką, Jūsų nuomone, parodė savivaldos rinkimų rezultatai?
Rinkimų rezultatai – rinkėjų palankumo signalas dabartinei valdančiajai koalicijai
  28.3%
Rinkėjai pademonstravo palankumą dabartinę Vyriausybę kritikuojančioms opozicinėms jėgoms
  7.5%
Vietos rinkimų rezultatai priklauso nuo personalijų ir situacijos atskiruose miestuose, o ne nuo Vyriausybės veiklos vertinimo
  64.2%
Balsavo: 53
Ar dalyvavimas rinkimuose – kiekvieno piliečio pareiga?
Taip, jei jaučiame atsakomybę už savo valstybę, balsuodami privalome dalyvauti demokratiniame politikos procese
  69%
Balsuoti reiktų tik tuomet, jei mūsų pasirinkimas tvirtas, pagrįstas žiniomis apie politikų programas, vertybines nuostatas
  23.9%
Ne, neprivalome dalyvauti rinkimuose, jeigu nepasitikime politikais bei politika apskritai
  5.6%
Balsavo: 71
Kokios pozicijos Baltarusijos atžvilgiu turėtų laikytis Lietuva ir ES?
Nutraukti bet kokius kontaktus su Baltarusija, kol ji netaps demokratiška šalimi
  2.4%
Minimizuoti kontaktus su oficialiuoju Minsku, tačiau remti opoziciją bei pilietines iniciatyvas
  53%
Diplomatinėmis priemonėmis stengtis integruoti Baltarusiją į demokratinių valstybių tarpą
  38.6%
Balsavo: 83
Kaip, Jūsų nuomone, reiktų vertinti „WikiLeaks“ veiklą?
Teigiamai: visuomenė privalo žinoti viską, ką daro jų valdžia
  26%
Neigiamai: slaptos informacijos skelbimas kenksmingas tiek valdžiai, tiek visuomenei
  5.7%
Vienareikšmiškai vertinti sunku: tai priklauso nuo skelbiamos informacijos pobūdžio
  68.3%
Balsavo: 123
Kas, Jūsų nuomone, efektyviausiai padėtų kovoti su korupcija?
Bendra ES antikorupcinė politika
  15.5%
Tobulesni nacionaliniai įstatymai
  9.7%
Griežtesnės bausmės
  7.8%
Pilietinės iniciatyvos, švietimas, korupcijos prevencija
  67%
Balsavo: 103
Kas, Jūsų nuomone, labiausiai vertas 2010 m. Sacharovo premijos už minties laisvę?
"Breaking the Silence" („Nutraukime tylą“), nevyriausybinė buvusių Izraelio karių organizacija, kovojanti už informacijos apie Izraelio armijos veiksmus okupuotose Palestinos teritorijose, sklaidą
  22.2%
Guillermo Fariñas, psichologijos daktaras, nepriklausomas žurnalistas ir politinis disidentas iš Kubos, kovojantis prieš cenzūrą bei pasiruošęs paaukoti gyvybę dėl savo tikslo
  22.2%
Birtukan Mideksa, politikė bei buvusi teisėja iš Etiopijos, taikiai kovojanti už demokratiją, žmogaus teises ir teisinę valstybę, šiuo metu kalinti kalėjime iki gyvos galvos
  52.8%
Balsavo: 36
Šalia ES išorinių sienų (Baltarusijoje ir Kaliningrado srityje) planuojamos bei statomos atominės jėgainės...
yra tik jas statančių valstybių vidaus reikalas
  4.2%
turėtų rūpėti tik sienas šalia jėgainių turinčioms ES narėms
  6.5%
turėtų rūpėti visai Europos Sąjungai
  89.3%
Balsavo: 168
Koks ES regionas Jums atrodo patraukliausia atostogų vieta?
Pietų Europa
  32%
Centrinė-Rytų Europa
  17%
Šiaurės Europa
  22%
Vakarų Europa
  16%
Balsavo: 100
Kas, Jūsų nuomonę, yra tvirčiausias Europos vienybės pagrindas?
Kultūrinė-ideologinė tradicija
  52.6%
Politiniai interesai
  13.2%
Ekonominiai interesai
  23.7%
Geografinis artumas
  5.3%
Europos niekas nevienija
  5.3%
Balsavo: 76
Ar reikia Lietuvoje įstatymu uždrausti smurtą prieš vaikus šeimoje?
Taip, įstatymas turi drausti visas smurto apraiškas
  45.8%
Galbūt, jei įstatymo taikymo kriterijai būtų aiškiai apibrėžti
  38.6%
Ne, valstybė neturėtų kištis į šeimos gyvenimą jokiais atvejais
  15%
Balsavo: 153
Kokioje valstybėje, Jūsų nuomone, labiausia pažeidžiamos žmogaus teisės?
Kinijoje
  33.1%
Rusijoje
  18.1%
Konge
  23.6%
Lietuvoje
  18.1%
Nė vienoje iš išvardintų
  6.3%
Balsavo: 127
Kuri iš šių valstybių, Jūsų nuomone, pirmoji taps naująja ES nare?
Turkija
  11.6%
Islandija
  56.1%
Kroatija
  30.2%
Makedonija
  1.6%
Balsavo: 189
Kurios Baltijos valstybės deleguotam atstovui patikėtas svarbiausias antrosios Barroso Komisijos portfelis?
Lietuvos (Mokesčiai ir muitų sąjunga, auditas ir kova su sukčiavimu)
  55.2%
Latvijos (Vystymasis)
  21.8%
Estijos (Transportas)
  23%
Balsavo: 87
Ar Kopenhagos klimato kaitos konferencijoje bus pasiekta konkrečių įsipareigojimų?
Taip
  18.2%
Tai bus gera pradžia
  59.1%
Ne
  22.7%
Balsavo: 44
Ar Jums patinka L.Donskio svetainė?
Taip
  83.9%
Ne
  15.8%
Balsavo: 336

Paieška
Pasidalinkite informacija apie Leonido Donskio atminimui skirtas iniciatyvas
 
 

HTML hit counter - Quick-counter.net
   
     
Sprendimas: Intesp@