LT | EN
LEONIDAS DONSKIS

L. Donskio kadencijos Europos Parlamente ataskaita

Gegužės 12, 2014

Šią savaitę Lietuvos gyventojams paštu platinama penkerių metų Leonido Donskio kadencijos Europos Parlamente (2009-2014 m.) ataskaita „EP pulsas“. Patogiu keturių puslapių laikraščio formatu išleistoje ataskaitoje rinkėjai galės glaustai susipažinti su pagrindiniais per šiuos metus Leonido Donskio EP nuveiktais darbais bei iš paties europarlamentaro lūpų sužinoti, kas asmeniškai svarbiausia atrodo jam pačiam.

Žmogaus teisių problematikos akcentavimas visose ES politikos srityse, skaudžių temų, apie kurias anksčiau nekalbėta europinėje politikoje, iškėlimas, nuolatinės pastangos tam, kad būtų išlaisvinti įvairiose šalyse kalintys politiniai kaliniai, dėmesys sovietinės praeities šalims, o taip pat siekis Lietuvą ES ir pasaulio politikos arenoje įtvirtinti kaip lygiavertę, autentiškų kompetencijų ir gerų idėjų turinčią partnerę – tai pagrindiniai akcentai, lydėję Leonido Donskio darbą Europos Parlamente.

Leonidas Donskis, į europinę politiką žengęs iš akademinės ir kūrybinės sferos, Europos Parlamente nebūtų jautęsis iki galo save realizuojąs, jei nebūtų turėjęs galimybės ir toliau kurti. Skrupulingai planuojant savo laiką ir neretai atsisakant poilsio Leonidui Donskiui pavyko išlikti aktyviu ir kūryboje. Per šiuos metus L. Donskis parašė ir išleido ne vieną akademinį veikalą, redagavo rinktines, sutiko į kitas pasaulio kalbas išverstus savo kūrinius, o taip pat priartėjo prie grožinės literatūros žanro. Tam, kaip pats pripažįsta, didelės įtakos turėjo ir pasikeitusi darbo ir gyvenimo aplinka, laviravimas tarp kūrybos ir politikos, jo sukeliamos įtampos bei atrandamos įžvalgos.

Savo darbo Europos Parlamente Leonidas Donskis neįsivaizdavo be nuolatinio ryšio su jam mandatą patikėjusiais Lietuvos piliečiais. Bendrauti su visais, kurie to pageidavo, bei kviesti nuolatinei diskusijai Lietuvos europarlamentaras stengėsi išnaudodamas visas turimas galimybes: buvo aktyvus socialiniuose tinkluose, vyko į susitikimus Lietuvos miestuose ir miesteliuose, priėmė lankytojų grupes iš Lietuvos Europos Parlamente Briuselyje bei Strasbūre.

Kadencijos ataskaitoje atskiras dėmesys skiriamas ir Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiui – 2013 metų antrajam pusmečiui, kurio metu Lietuvos europarlamentaras buvo iškėlęs sau tikslą visomis išgalėmis prisidėti, kad mūsų valstybė sėkmingai įvykdytų šią jai patikėtą istorinę užduotį.  

Plačiau apie visus šiuos Leonido Donskio penkerių metų kadencijos Europos Parlamente aspektus skaitykite ataskaitoje „EP pulsas“. Ją rasite savo pašto dėžutėse arba internete, spustelėję čiaLEONIDO DONSKIO KADENCIJA EUROPOS PARLAMENTE
(2009-2014)