LT | EN
LEONIDAS DONSKIS

L. Donskis skaitė Metų paskaitą Lietuvos mokytojams

Sausio 07, 2014

Naujuosius 2014-uosius metus Europos Parlamento narys Leonidas Donskis pradėjo su Lietuvos mokytojais. Praėjusį penktadienį Švietimo ir mokslo ministerijos kvietimu keliems šimtams pedagogų jis skaitė Metų paskaitą. Prima lectura (pirmoji paskaita) – tai galimybė mokytojams išgirsti pozityvių, kurti skatinančių minčių, prasmingai bendraujant įžengti į Naujuosius metus. Simboliška, kad šiemet Metų paskaita vyko Meilės Lukšienės UNESCO metų bei Kristijono Donelaičio metų sandūroje.

Vilniaus senamiestyje įsikūrusios Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos Ovaliojoje salėje į Metų paskaitą susirinko keli šimtai pakiliai nusiteikusių mokytojų, ekspertų, pedagogų organizacijų atstovų, Meilės Lukšienės bendražygių bei artimųjų. Leonidas Donskis savo paskaitoje kėlė klausimus, kokia šiuolaikiniame pasaulyje, kai naujųjų technologijų dėka galima pasiekti šimtatūkstantines auditorijas ar per akimirksnį gauti tiksliausią informaciją, yra atminties, žinių, dialogo ateitis. Ne veltui savo paskaitą filosofas pavadino „Europinis pasakojimas ir jo reabilitacija“ – išryškindamas pasakojimo, istorijos kaip naratyvo svarbą Europos kultūrai ir jos suvokimui, L. Donskis brėžė naujas mokytojo ir mokinio, žinių perdavimo proceso formas bei nuosekliai sklaidė nežinios dėl ateities baimes.

Šiuolaikinį mokytoją Leonidas Donskis regi jau ne kaip patikimą informacijos šaltinį, žinias perduodantį mokiniui.  Šiandien disponuodami informacija visi esame lygūs – per kelias akimirkas visą reikalingą informaciją galime rasti internete. Tačiau didžiuliame informacijos vandenyne, gausiame tiek vertingų žinių, tiek vienadienio informacinio šlamšto, mes pasiklystume be tam tikrų interpretacinių raktų – patirčių, simbolių ir pasakojimų, kurie mums padeda suvokti pasaulį. Būtent interpretatoriaus vaidmuo yra ta funkcija, kurios šiandien visų pirma turi imtis mokytojas. Mokytojas taip pat turėtų padėti mokiniui atsirinkti, kuri informacija iš tiesų yra vertinga, o kuri – menkavertė ir neverta atminties.

Leonidas Donskis įsitikinęs, kad vaizduotė, kūrybingumas, naratyvinės galios – tai gebėjimai, kurių nepakeis nei internetinės enciklopedijos, nei pokalbių programos, nei socialiniai tinklai. Tad jų lavinimui turi būti skirtas itin didelis dėmesys. Profesorius nemato pagrindo nerimauti ir dėl dialogo, tiesioginio bendravimo ateities, nors šiuolaikinių technologijų laikais gali atrodyti, kad šios komunikacijos formos nyksta.

„Kaip be akių kontakto išlaikyti ir formuoti bendrystės galias? Šiandien, kai žmonijos patirtis dar labiau suskaldyta, dialogas yra būtinas kaip niekad. Mes turime susikalbėti, o ne kalbėti 7 milijardų individualių diskursų kalba“, - sakė Leonidas Donskis.

Leonido Donskio Metų paskaita mokytojams buvo filmuojama, jos įrašas čiaLEONIDO DONSKIO KADENCIJA EUROPOS PARLAMENTE
(2009-2014)