LT | EN
LEONIDAS DONSKIS

L. Donskis: Mokslininkas – profesija ar pašaukimas? (video)

Rugsėjo 14, 2015

VDU profesoriaus Leonido Donskio atvira paskaita „Mokslininkas – profesija ar pašaukimas? Mokslininkų bendrystės prasmė“, davusi pradžią gyvai diskusijai apie jaunųjų mokslininkų padėtį ir siekius universitete. Vaizdo įrašas čiaLEONIDO DONSKIO KADENCIJA EUROPOS PARLAMENTE
(2009-2014)