LT | EN
LEONIDAS DONSKIS

D. Staponkutė. Keliaujančio filosofo mirtis

Rugsėjo 23, 2016

Žinia apie Leonido Donskio netektį sukrėtė mane kaip staigi ir tragiška keliaujančio brolio filosofo žūtis... Mes turbūt nebemirštame, o žūvame. Neatsisveikinę ir be ilgo merdėjimo. Tai – ne toji „amžina kelionė“, kurion išlydi ilgo ir kartais dėkingo merdėjimo mėnesiai, suteikiantys galimybę tarti „sudiev“ savo bendražygiams, gęstant iš lėto, „filosofiškai“, kaip apyaušrio miglos spindesys, ištirpstantis sulig nauja diena. (Tęsti...)

 LEONIDO DONSKIO KADENCIJA EUROPOS PARLAMENTE
(2009-2014)