LT | EN
LEONIDAS DONSKIS

Sergejus Kanovičius. Meilė be atsako

Rugsėjo 24, 2016

Jis gyveno kitokioje Lietuvoje. Toje, kurioje norėjo, kad gyventume visi. Anksčiau nei bet kuris iš mūsų jis seniausiai jau vaikštinėjo dvikalbėmis lentelėmis pavadintomis gatvėmis, jo miestuose seniausiai nebuvo paminklų jokiems – raudoniems ar rudiems – kolaborantams, o tos pačios lyties žmonių santuoka jam tebuvo paprasčiausia asmeninio apsisprendimo ir asmens laisvo pasirinkimo išraiška. Jam buvo jauku Lietuvoje, kurios sūnūs ir dukterys ir jų vaikai, išvykę geresnio gyvenimo ieškoti Jungtinėn Karalystėn, Airijon, Norvegijon ar dar į kokį kraštą, visi be išimties galėdavo išdidžiai turėti ir Lietuvos pasą. (Tęsti...)LEONIDO DONSKIO KADENCIJA EUROPOS PARLAMENTE
(2009-2014)