NAUJIENŲ CENTRAS NUOSTATOS APIE L. DONSKĮ APIE KOMANDĄ VEIKLA EP
Struktura
Pateikti klausimai  atgal
1
Siųsti draugui Dalintis Tweeter Dalintis Facebook
Gegužės 07, 2012

Graikijos valdžios institucijos suėmė 17 ŽIV užsikrėtusių moterų ir apkaltino jas nusikalstama veika. Įtariama, kad šios moterys nelegaliai vertėsi prostitucija. Likus kelioms dienoms iki visuotinių rinkimų daugybėje licencijų neturinčių Graikijos viešnamių atliekant reidus buvo vykdomi suėmimai.  Per operaciją suimta 130 sekso paslaugų teikėjų ir priverstiniai atlikti jų ŽIV tyrimai. Vyriausybė paskelbė, kad per kelias ateinančias savaites bus patikrinta šimtai kitų moterų.

Be to, 2012 m. balandžio 28 d. Graikijos valdžios institucijos, imdamosi nė vienoje Europos šalyje precedento neturinčių veiksmų, paskelbė spaudos pranešimą, kuriame pateikiama išsami informacija apie 22 metų amžiaus sekso paslaugas teikusią moterį iš Rusijos, taip pat pateikdami jos nuotrauką ir tam tikrą informaciją apie jos sveikatos duomenis. Ji paneigė žinanti apie savo sveikatos būklę. 2012 m. balandžio 30 d. valdžios institucijos internete paskelbė 12 kitų prostitučių nuotraukas.

–     Ar Komisija mano, kad tokie Graikijos valdžios institucijų veiksmai, ypač suėmimai, priverstiniai tyrimai ir asmeninių bei ypatingų sveikatos duomenų skelbimas, atitinka ES pagrindinių teisių chartiją, ES Sutartis ir Europos žmogaus teisių konvencijoje įtvirtintą pareigą puoselėti, saugoti ir skatinti pagrindines žmogaus teises, žmogaus orumą ir lygybę, drausti diskriminaciją (pvz., ŽIV užsikrėtusių žmonių, sekso paslaugas teikiančių asmenų ir migrantų diskriminaciją), gerbti teisę į privatumą ir saugoti ypatingus ir asmeninius duomenis, t. y. medicininę informaciją?

–     Ar Komisija konsultuosis su duomenų apsaugos institucijomis siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi ES ir nacionalinių duomenų apsaugos taisyklių?

–     Ar ji ketina pareikšti susirūpinimą dėl Graikijos valdžios institucijų veiksmų?

Klausimas, į kurį atsakoma raštu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 117 straipsnis
Gianni Vattimo (ALDE), Henri Weber (S&D), Sophia in `t Veld (ALDE), Leonidas Donskis (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Alexander Alvaro (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE) ir Nathalie Griesbeck (ALDE)

______________________________________________________________________________________________________

LT
E-004637/2012
V. Reding atsakymas
Komisijos vardu
(5.7.2012)

Komisija yra susirūpinusi dėl ŽIV užsikrėtusių prostitučių vardų, pavardžių, nuotraukų ir kitų duomenų paskelbimo Graikijoje. Tokiais veiksmais stigmatizuojami susiję asmenys, todėl gali būti paveiktos jų pagrindinės teisės, visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnyje nustatyta teisė į asmens duomenų apsaugą. Nuotraukos ir sveikatos būklė yra asmens duomenys, saugomi pagal Duomenų apsaugos direktyvą 95/46/EB. Direktyva valstybes nares įpareigoja uždrausti konkrečių neskelbtinų duomenų, tokių kaip minėtieji, tvarkymą. Tačiau tvarkyti neskelbtinus duomenis gali būti leidžiama konkrečiais atvejais, be kita ko, dėl svarbių visuomenės interesų, nustatytų įstatymu arba priežiūros institucijos sprendimu, su sąlyga, kad bus taikomos tinkamos apsaugos priemonės. Nepažeidžiant Komisijos, kaip Sutarčių sergėtojos, įgaliojimų, duomenų apsaugos priežiūra ir vykdymo užtikrinimas valstybėse narėse priklauso nacionalinių valdžios institucijų kompetencijai, visų pirma duomenų apsaugos priežiūros institucijoms. Vis dėlto, Komisija stebės padėtį Graikijoje, susisieks su nacionaline duomenų apsaugos institucija ir paprašys papildomos informacijos.  Gegužė 2018  
P A T K P Š S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
RSS
LT
EN
DARBOTVARKĖ
Paieška
Ką Jūs manote?
Kokia L. Donskio veikla Europos Parlamente buvo efektyviausia?
Veikla žmogaus teisių srityje
Darbas su Rytų Partnerystės ir postsovietinėmis šalimis
ES pirmininkavimo ES Tarybai sustiprinimas
Apklausų archyvas

Ar žinai...
Kas yra eurokratas? (Tęsti...)

EP žodynas
Konsultavimasis (Tęsti...)

HTML hit counter - Quick-counter.net


 
 
     
Sprendimas: Intesp@