NAUJIENŲ CENTRAS NUOSTATOS APIE L. DONSKĮ APIE KOMANDĄ VEIKLA EP
Struktura
Naujienos  atgal
1
Siųsti draugui Dalintis Tweeter Dalintis Facebook
Birželio 14, 2012

Nors tradiciškai svarbiausia Europos Parlamento plenarine sesija, kurioje aptariami žmogaus teisių klausimai, neformaliai laikoma paskutinioji metų sesija gruodžio mėnesį, šią savaitę Strasbūre vykusiuose plenariniuose posėdžiuose su ES vyriausiąja įgaliotine užsienio reikalų ir saugumo klausimams Catherine Ashton europarlamentarai aptarė kaip niekad daug svarbių žmogaus teisių politikos klausimų. Tarp kitų sesijos darbotvarkės punktų: ilgalaikis ES biudžetas, fiskalinė drausmė, Šengeno erdvė ir kita.

Duotas startas EP metiniam žmogaus teisių pranešimui

Antradienį ES vyriausiajai įgaliotinei Catherine Ashton europarlamentarams pristačius Europos išorės veiksmų tarnybos parengtą Metinę žmogaus teisių ataskaitą už 2011 metus, duotas startas svarbiausio Europos Parlamento rengiamo dokumento žmogaus teisių klausimais – Metinio pranešimo dėl žmogaus teisių padėties pasaulyje bei ES politikos šioje srityje – rengimui. Svarbi užduotis įvertinti pasaulinę žmogaus teisių padėtį pasaulyje bei ES veiksmus 2011 metais, taip pat pateikti rekomendacijas, kaip ES siekti efektyvesnių rezultatų šioje prioritetinėje ES politikos sferoje šiais metais patikėta Europos liberalų ir demokratų aljanso „Už Europą“ (ALDE) frakcijos koordinatoriui žmogaus teisių klausimais Leonidui Donskiui. Lietuvos europarlamentaras du metus iš eilės rengiant analogiškus metinius pranešimus jau yra dirbęs savo frakcijos ALDE šešėliniu pranešėju t.y. atstovavęs EP liberalus, tad yra gerai susipažinęs su šio dokumento rengimo, įvairių EP frakcijų pozicijų derinimo specifika.

„Metinis žmogaus teisių pranešimas visada tampa unikalia galimybe ES, jos politikams ir žmogaus teisių gynėjams išsakyti viziją pasaulio, už kurią liberaliosios demokratijos pasiryžusios kovoti idėjines kovas ir kurioje valstybių bendradarbiavimas ir partnerystė grindžiama ne vien ekonomikos pajėgumu, turtingais gamtos ištekliais ar saugumo interesais, bet visų pirma visuotiniu pripažinimu, kad žmogaus gyvybės vertė, orumas ir teisės yra esminis valstybės civilizuotumo ir patikimumo kriterijus, kad žmogaus teisės nėra ir negali būti derybų objektas ar ekonomikos įkaitas“, - antradienį Europos Parlamento plenarinėje sesijoje Strasbūre kalbėjo paskirtasis pranešėjas L. Donskis.

ES Tarybai – europarlamentarų rekomendacijos dėl žmogaus teisių atstovo

Antradienį su Vyriausiąją įgaliotine C. Ashton europarlamentarai aptarė, o trečiadienį balsavo dėl EP rekomendacijų ES Tarybai skiriant pirmąjį horizontalios atsakomybės specialųjį įgaliotinį, kuris visame pasaulyje atstovaus Europos Sąjungą žmogaus teisių srityje. C. Ashton pateiktą kandidatūrą dvejų metų kadencijai jau mėnesio pabaigoje turėtų patvirtinti ES Taryba.

Surengtose diskusijose EP politinių grupių atstovai akcentavo naujojo pareigūno patirties bei kompetencijų žmogaus teisių srityje svarbą, taip pat pabrėžė šio pareigūno atskaitomybės kitoms svarbiausioms ES institucijoms, visų pirma – ES piliečių tiesiogiai išrinktam Europos Parlamentui, būtinybę.

„Turime siekti europinio sutarimo žmogaus teisių klausimais, kuris apibrėžtų bendrą mūsų visų žmogaus teisių pasaulyje viziją bei konkrečius žingsnius, kaip ją įgyvendinti. Tik būdami lygiaverčiais partneriais galime pasiekti užsibrėžtų tikslų“, - diskusijoje savo frakcijos Europos liberalų ir demokratų aljanso „Už Europą“ (ALDE) vardu sakė Leonidas Donskis.

Trečiadienį balsavimu patvirtintose Europos Parlamento rekomendacijose dėl ES specialiojo įgaliotinio žmogaus teisių klausimais, kurias rengiant L. Donskis dirbo ALDE šešėliniu pranešėju, pabrėžiama, kad naujajam pareigūnui turėtų būti suteikti tvirti, nepriklausomi ir lankstūs įgaliojimai, apibrėžti ne kaip siaura specifinės srities atsakomybė, bet kaip įgaliojimai, suteikiantys jam galimybę greitai ir efektyviai veikti. Akcentuojama, kad ES specialusis įgaliotinis savo darbe turėtų bendradarbiauti su pilietinės visuomenės atstovais, nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO), ekspertais, taip pat su regioninėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, veikiančiomis žmogaus teisių ir demokratijos apsaugos srityse.

Daugiau dėmesio situacijai Tibete

Europarlamentarai ketvirtadienį priėmė rezoliuciją dėl žmogaus teisių padėties Tibete, kurios vienas iš rengėjų nuo savo frakcijos ALDE buvo ir europarlamentaras Leonidas Donskis.  Kalbėdamas plenarinėje sesijoje L. Donskis išreiškė viltį, kad Tibeto klausimas ES žmogaus teisių politikoje bus tarp prioritetinių.

Jungtinėje šešių EP politinių frakcijų (išskyrus socialdemokratus) rezoliucijoje pakartojamas EP susirūpinimas dėl žodžio, religijos susirinkimų ir įsitikinimų laisvių suvaržymų Tibete. Taip pat europarlamentarai reaguoja į pastaruoju metu suintensyvėjusius tragiškus atvejus kultūrinės autonomijos Kinijos liaudies respublikos sudėtyje siekiančiame Tibete, kuomet, protestuodami prieš varžančią Kinijos politiką, tibetiečiai ryžtasi susideginimui. Pranešama, kad nuo 2009 m. susidegino 38 tibetiečiai, daugiausia vienuoliai ir vienuolės. Visgi nuo 2010 metų Kinijos vyriausybė nerodo noro tęsti derybų su Tibeto atstovais ir realiai spręsti Tibeto ateities klausimo.

Pripažindami, kad ES ir Kinijos dialogas žmogaus teisių klausimais nelėmė jokio didesnio tibetiečių padėties pagerėjimo, europarlamentarai ragina ES vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalų ir saugumo klausimams Catherine Ashton paskirti specialų koordinatorių ir suteikti jam įgaliojimą reguliariai teikti ataskaitas dėl Tibeto siekiant pažangos regiono gyventojų žmogaus teisių užtikrinimo srityje.  Balandis 2018  
P A T K P Š S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 
RSS
LT
EN
DARBOTVARKĖ
Paieška
Ką Jūs manote?
Kokia L. Donskio veikla Europos Parlamente buvo efektyviausia?
Veikla žmogaus teisių srityje
Darbas su Rytų Partnerystės ir postsovietinėmis šalimis
ES pirmininkavimo ES Tarybai sustiprinimas
Apklausų archyvas

Ar žinai...
Kad Europos Parlamentas kartu su Europos Komisija yra didžiausi pasaulyje vertėjų darbdaviai? (Tęsti...)

EP žodynas
Biudžetinės procedūros (Tęsti...)

HTML hit counter - Quick-counter.net


 
 
     
Sprendimas: Intesp@