NAUJIENŲ CENTRAS NUOSTATOS APIE L. DONSKĮ APIE KOMANDĄ VEIKLA EP
Struktura
ELDR Manifestas  atgal
1
Siųsti draugui Dalintis Tweeter Dalintis Facebook
ELDR manifestas 2009 m. Europos Parlamento rinkimams

Priimtas 2008 m. spalio 31 d. Stokholmo kongrese

SVARBIAUSI EUROPOS LIBERALŲ 15 PUNKTŲ RINKIMAMS Į
EUROPOS PARLAMENTĄ

Per 60 metų Europos Sąjungos liberalai įdėjo didelį indėlį siekiant taikos, vienybės ir gerovės. Mes tęsiame efektyvesnės ir demokratiškesnės Sąjungos kūrimo, vieningos rinkos formavimo, saugesnės aplinkos užtikrinimo ir pilietinių laisvių bei pagrindinių teisių populiarinimo darbą. Norime, kad Sąjunga prisiimtų vadovaujantį vaidmenį susidorojant su pasauliniais saugos iššūkiais ir valdant tarptautinę finansų krizę bei jos pasekmes. Sąjungą būtina modernizuoti ir stiprinti paisant liberaliosios demokratijos ir rinkos ekonomikos vertybių bei principų.

Liberalai yra trečia pagal dydi grupė Europos Parlamente, jie dažnai daro nemažą įtaką kuriant įstatymus ir formuojant politiką.

ELDR įsitikinusi Lisabonos Sutarties priėmimo būtinybe ir kviečia ją įgyvendinti. Ši sutartis iš esmės reformuoja Europos Sąjungos institucijas, didina skaidrumą, stiprina jos demokratinį charakterį ir suteikia ES būtinų priemonių šiandieniniams pasauliniams iššūkiams įveikti. Europos liberalai demokratai skatina ES valstybes nares sutarti dėl šios sutarties skubaus įgyvendinimo būdų.

Pilietinės teisės

Pilietinės teisės ir laisvė – tai liberalios Europos pagrindas

1. ELDR reikalauja ES gerbti visas pagrindines laisves, ypač spaudos, minties, žodžio, asociacijų, religijos ir privačios nuosavybės laisvę, taip pat ginti mažumų laisves bei asmenų teisę į privatumą ir jų asmeninių duomenų bei orumo apsaugą.

2. ELDR nori, kad ES taptų tikra laisvės, saugos bei teisingumo zona, ir kviečia glaudžiau bendradarbiauti policijos ir teismų tarnybas, kad būtų veiksmingai kovojama su tarpvalstybiniais nusikaltimais, terorizmu ir korupcija. Esant visoms aplinkybėms privaloma paisyti įtariamųjų asmenų pagrindinių procedūrinių teisių.

ES vieninga rinka, augimas ir užimtumas

Tarpvalstybinė konkurencija, bendras informacijos naudojimas ir prekybos prekėmis bei paslaugomis laisvė – tai nepaprastai svarbūs ES tarptautinio ekonominio konkurencingumo didinimo aspektai.

3. ELDR remia „penktosios laisvės“ – informacijos judėjimo tarp valstybių narių, įskaitant didesnį studentų, dėstytojų ir tyrėjų mobilumą – idėją, kad tokiu būdu būtų skatinami išradimai ir atradimai. ELDR pasisako už vieningą intelektinės nuosavybės rinką.

4. ELDR įsitikinusi, kad konkurencinė Europos verslo aplinka – tai esminė sąlyga aukščiausiems Europos piliečių gyvenimo standartams pasiekti ir ES standartams pasauliniu lygiu populiarinti. Vieningą rinką reikia stiprinti ir plėsti energetikos, pašto tarnybų, finansinių tarnybų, geležinkelio transporto ir sveikatos priežiūros sektoriuose, taip pat toliau paprastinant tarnybų bei darbuotojų laisvą judėjimą, įskaitant kvalifikacijų tarpusavio pripažinimą. Pasaulinėje prekybos organizacijoje ES turėtų būti muito mokesčių ir netarifinių kliūčių panaikinimo, taip pat Europos vieningos rinkos atvėrimo didesnei pasaulio daliai iniciatorė.

5. ELDR dar kartą patvirtina, kad tvarus augimas, Europos Centrinio banko ir valstybinių bankų nepriklausomybė bei visų valstybių narių (įskaitant tas, kurios eurą įsives vėliau) vykdoma Mastrichto kriterijus atitinkanti teisinga fiskalinė politika ir toliau lieka esminėmis klestėjimo bei gerovės sąlygomis. Tik iš tiesų konkurencinga Europa, visiems sukurdama darbo vietų bei galimybių, stiprins socialinį vieningos rinkos aspektą.

6. ELDR sveikina veiksmus finansų sistemai reformuoti ir akcentuoja, kad šių reformų pagrindu turi būti geresnio reguliavimo ir tinkamo priežiūrų sistemų įgyvendinimo derinys. Esminė klestėjimo sąlyga yra visų rinkos dalyvių didelė asmeninė atsakomybė. Grįžimas prie nacionalizacijos, pernelyg griežto reguliavimo ir protekcionizmo politikos būtų esminė klaida. ELDR remia intensyvėjantį tarptautinį bendradarbiavimą tarp reglamentus nustatančių institucijų bei tarptautinių standartų stiprinimą, taip pat yra įsitikinusi, kad, siekiant išvengti finansinių krizių ateityje, vadovaujantį vaidmenį šiame procese turėtų vaidinti reformuotas Tarptautinis valiutos fondas.

7. ELDR remia ES „mėlynosios kortelės“ sistemos, kurią administruoja kiekviena valstybė narė, įdiegimą, siekiant užtikrinti ES piliečiams naudingą pagrįstą ekonominę migraciją.

Aplinkos ir energetikos politika

Unikalus klimato pokyčio iššūkis ir energijos tiekimo patikimumas reikalauja vieningų veiksmų visoje Europoje. Europa privalo tapti našia mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančia ekonomikos zona, pasauliui rodanti gamtos apsaugos, atsinaujinančios energijos naudojimo ir kūrybiškų rinkos instrumentų formavimo pavyzdį ir tokiu būdu užtikrinanti naujų darbo vietų kūrimo stimulus.

8. ELDR akcentuoja, kad pagal ES klimato paketą įmonėms reikia sumažinti administracinę naštą ir jas skatinti investuoti į technologijas, užtikrinančias stiprios mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančios ekonomikos tobulinimą. ELDR pageidauja didesnių investicijų į technologijas, teikiančias energijos tiekimo sprendimus, užtikrinančias tokio tiekimo našumą bei didesnę saugą.

9. ELDR pageidauja išskaidyti Europos energijos pramonę, kad būtų garantuotas skaidrumas ir būtų tarnaujama vartotojų interesams, kad, remiantis tvariu ekonomikos augimu, būtų integruota klimato ir energijos politika, taip pat kad būtų saugoma gamta; visa tai reikalinga siekiant pirmaujančios pozicijos pasaulio mastu.

10. ELDR aktyviai skatina ambicingą bendrosios žemės ūkio politikos reformą daugiašalėje sistemoje (PPO). Ši reforma sudarys sąlygas ES ūkininkams konkuruoti laisvoje pasaulinėje rinkoje, geriau tenkinti didėjančius pasaulinius poreikius gamtą labiau tausojančiam maistui, finansus nukreipti į atsinaujinančios energijos, įskaitant tvariojo naujos kartos biokuro, tyrimus bei užtikrinti ilgalaikes maisto atsargas. ELDR remia tolesnį BŽŪP biudžeto mažinimą po 2013 m.

Plėtros, užsienio, saugos ir gynybos politika

Globalizuotame pasaulyje jokia ES šalis pati viena negali susidoroti su šiandien mums iškilusiomis grėsmėmis ir iššūkiais: karinių ir civilinių krizių valdymas, energijos tiekimo ir tarptautinės prekybos sauga, ginklų kontrolė ir nusiginklavimas, kova su terorizmu, organizuotu nusikalstamumu, klimato pokyčiais, skurdu ir žmogaus teisės pažeidimais. ES piliečiai iš ES ir jos valstybių narių tikisi vienybės, bendrų žingsnių ir efektyvių veiksmų pasaulio reikaluose.

11. ELDR mano, kad ES plėtros procesas pavyko ir remia dabartinius įsipareigojimus dėl ES plėtros šalims, siekiančioms tenkinti stojimo į ES Kopenhagos kriterijus, tarp kurių svarbų vaidmenį vaidina integracijos pajėgumas.

12. ELDR įsitikinusi, kad ES turėtų vaidinti svarbų vaidmenį imantis efektyvių veiksmų pasaulinei saugai užtikrinti bendradarbiaujant su NATO struktūromis. Todėl pasisakome už naujas reikšmingas iniciatyvas Europos saugai bei gynybos politikai stiprinti ir plėsti sujungiant Europos su gynyba susijusius išteklius ir pajėgumus. Tokiu būdu bus tobulinamas ES karinės gynybos bendradarbiavimas ir reagavimas tarptautinės saugos ir humanitarinių krizių atveju.

13. ELDR įsitikinusi, kad ES valstybių narių poreikiai geriausiai bus tenkinami pasitelkus bendros užsienio ir saugumo politiką ir vieningai kalbant per vyriausiąjį įgaliotinį bendrai užsienio ir saugumo politikai.

14. ELDR akcentuoja, kad ES turėtų toliau stiprinti savo civilinių krizių valdymo pajėgumus ir savo patirtį panaudoti stabilumui, įstatymo valdžiai ir teisingam valdymui užtikrinti šalyse, kuriose vyksta arba vyko konfliktai.

15. ELDR skatina ES panaudoti bei dar labiau išplėsti savo didelę institucijų kūrimo ir valstybės atstatymo pokonfliktiniu periodu patirtį, taip siekiant geriau pasiruošti reagavimui į regioninio nestabilumo, terorizmo grėsmės, kylančios iš žlungančių valstybių, ir humanitarinių krizių situacijas.


 
Komentarai:
Vardas, pavardė*
El. paštas
Komentaras*

2015-12-02 7Sx69LQJsH5
Mich e4rgert aber Ihr seltsamer Kampfbegriff neoarbeill . Wenn Sie sich ein wenig mit Liberalismus auseindandersetzen wfcrden, we4re ich gerne bereit, mit Ihnen darfcber zu diskutieren. Liberale stellen die drittgrf6dfte Fraktion im Europe4ischen Parlament, weil sie 20 Millionen Menschen in Europa fcberzeugen konnten mehr als die Grfcnen. Ein Blick auf das Programm der ALDE oder auch auf das Parteiprogramm des Liberalen Forums, aber auch auf die Leitlinien zu liberaler Marktwirtschaft des Liberalen Forums, die heuer im Frfchjahr verabschiedet wurden, zeigt, dass Ihre Vorurteile vf6llig verfehlt sind.Lesen Sie bitte Grahams Buch und zeigen Sie mir dann konkret, was Sie kritisieren. Wenn Sie es nicht kaufen wollen, senden Sie mir Ihre Adresse zu (r.pohoryles@liberale.at). Ich werde Ihre Daten selbstverste4ndlich vertraulich behandeln und Sie nie mit iregendwelchen Zusendungen bele4stigen (audfer Grahams Buch, sofern Sie dies wfcnschen).In der Hoffnung auf eine vorurteilsfreie Diskussion,Ronald J Pohoryles

  Liepa 2012  
P A T K P Š S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
RSS
LT
EN
DARBOTVARKĖ
2012.07.04
--:-- - EP plenarinė sesija Strasbūre
18:00 - ALDE grupės posėdis
Paieška
Ką Jūs manote?
Kokia L. Donskio veikla Europos Parlamente buvo efektyviausia?
Veikla žmogaus teisių srityje
Darbas su Rytų Partnerystės ir postsovietinėmis šalimis
ES pirmininkavimo ES Tarybai sustiprinimas
Apklausų archyvas

Ar žinai...
Kuri Europos Sąjungos valstybė yra mažiausia/didžiausia pagal gyventojų skaičių? (Tęsti...)

EP žodynas
Frakcija (Tęsti...)

HTML hit counter - Quick-counter.net


 
 
     
Sprendimas: Intesp@