NAUJIENŲ CENTRAS NUOSTATOS APIE L. DONSKĮ APIE KOMANDĄ VEIKLA EP
Struktura
Pateikti klausimai  atgal
1
Siųsti draugui Dalintis Tweeter Dalintis Facebook
Kovo 08, 2012

2011 m. gruodžio 1 d. Vengrijoje įsigaliojo įstatymas, kuriuo kriminalizuojami benamiai asmenys. Gavę pirmą įspėjimą benamiai asmenys, kurie miega gatvėje, turės mokėti 445 eurų baudą arba jie bus įkalinami. JT pranešėjai žmogaus teisių ir ypač didelio skurdo klausimais, taip pat žmogaus teisių ir teisės į tinkamą būstą klausimais kritikavo įstatymą ir ragino Vengriją dar kartą svarstyti šį teisės aktą bei patvirtinti nacionalinę aprūpinimo būstu strategiją, kurioje būtų atsižvelgta į benamių poreikius ir teises, laikantis tarptautinių standartų žmogaus teisių srityje. Pagal skaičiavimus, Vengrijoje apie 30–35 tūkst. benamių asmenų, įskaitant neįgaliuosius(1). Dėl ekonominių ir finansų krizių daugiau šeimų atsidūrė gatvėje. Vengrijos valdžia pranešė, kad naujas būstas buvo pastatytas, tačiau kritikai pabrėžia, jog tai nepateisina tu asmenų, kuriems vis dar nepavyksta susirasti būsto, įkalinimo.

1. Ar Taryba paskelbs, kad pritaria nuomonei, jog minėtasis įstatymas neatitinka esminių Europos Sąjungos steigimo vertybių, įtvirtintų ES Sutarties 2 straipsnyje, ypač „pagarba žmogaus orumui, laisvė, demokratija, lygybė, teisinė valstybė ir pagarba žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises …visuomenėje, kurioje vyrauja… nediskriminavimas, tolerancija, teisingumas, solidarumas ir...lygybė“?

2. Ar Taryba sutinka su tuo, kad tai neatitinka ES pagrindinių teisių chartijos, ypač jos 1 straipsnio (Žmogus orumas), 4 straipsnio (Kankinimo ir nežmoniško ar žeminančio elgesio arba baudimo uždraudimas), 6 straipsnio (Teisė į laisvę ir saugumą) ir 7 straipsnio (Teisė į privatų ir šeimos gyvenimą), taip pat Europos socialinės chartijos 31 straipsnio, kuriuo garantuojama teisė į būstą?

3. Ar Taryba sutinka su tuo, kad šis įstatymas nesuderinamas su Europos Sąjungos kovos su benamyste politika, įskaitant Tarybos patvirtintą 2010 m. bendrąją socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties ataskaitą?

4. Ar Taryba sutinka, kad ši priemonė neatitinka Europos Žmogaus Teisių Teismo proporcingumo ir būtinybės reikalavimų demokratinėje valstybėje?

5. Ar Taryba sutinka, kad tokiu būdu diskriminuojami skurde gyvenantys asmenys?

6. Ar Taryba sutinka su tuo, kad policijai, sulaikymui, persekiojimui ir įkalinimui skiriami ištekliai galėtų būti efektyviau panaudoti būsto suteikimo tikslais?

7. Ar Taryba pateiks benamystės visose valstybėse narėse statistiką?

8. Jei Tarybai taip pat kelia susirūpinimą šie klausimai, kokių veiksmų ji ketina imtis prieš Vengrijos valdžią, ar pradės pažeidimų nagrinėjimo procedūrą prieš Vengriją?

2012 m. kovo 8 d.
html
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Cecilia Wikström, Nadja Hirsch, Renate Weber, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Andrea Zanoni, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Sophia in `t Veld, Jens Rohde, Baroness Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, ALDE frakcijos vardu


  Birželis 2018  
P A T K P Š S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 
RSS
LT
EN
DARBOTVARKĖ
Paieška
Ką Jūs manote?
Kokia L. Donskio veikla Europos Parlamente buvo efektyviausia?
Veikla žmogaus teisių srityje
Darbas su Rytų Partnerystės ir postsovietinėmis šalimis
ES pirmininkavimo ES Tarybai sustiprinimas
Apklausų archyvas

Ar žinai...
Kad Europos Sąjunga turi savo moto? (Tęsti...)

EP žodynas
Pranešėjas (Tęsti...)

HTML hit counter - Quick-counter.net


 
 
     
Sprendimas: Intesp@