RSS
LT
EN
Naujienos Publikacijos VEIKLA BENDRADARBIAVIMAS MINTYS IR AFORIZMAI
 
 atgal
Leonidas Donskis - VšĮ „Maceva“ patariamosios tarybos narys
Projektas Maceva – tai ne pelno siekianti Viešoji įstaiga, kurios tikslas išsaugoti ateinančioms kartoms ir Lietuvai litvakų bendruomenės buvimo ženklus – senąsias žydų kapines. (Tęsti...)
Leonidas Donskis - Pasaulio ir Europos integracijos studijų instituto (Kőszeg, Vengrija) tarptautinės patariamosios tarybos narys
Pasaulio ir Europos integracijos studijų institutas buvo įkurtas Budapešto Corvinus Universiteto Senato sprendimu Kőszeg mieste, Vengrijoje. Institutas priklauso Corvinus Universiteto Ekonomikos fakultetui. (Tęsti...)
Globalizacijos ir regioninio bendradarbiavimo analizės centro tarptautinės patarėjų tarybos garbės narys (Jerevanas, Armėnija)
Globalizacijos ir regioninio bendradarbiavimo analizės centras – tai organizacija, vadinamasis „idėjų fabrikas“, siekiantis skatinti demokratines vertybes, stiprinti pilietinę visuomenę ir teisinę Armėnijos valstybę, rinkos ekonomikos vystymąsi, regioninę integraciją bei taikų regiono konfliktų sprendimą. (Tęsti...)
Leonidas Donskis - VšĮ „Studija „Be pykčio“ steigėjas
Autorinė Leonido Donskio laida „Be pykčio“ – tai ne sensacijų medžioklė su varovais, o įdėmus žvilgsnis į visuomenę ir kultūrą. Tai pokalbiai apie mūsų gyvenimo reiškinių priežastis, diskusijos be rėksmingų konfrontacijų, skirtingos pašnekovų pozicijos be pykčio. Buvo rodoma sekmadieniais 17.00 val. per LTV. (Tęsti...)
Leonidas Donskis - VšĮ „Atvira visuomenė ir jos draugai“ steigėjas
VšĮ „Atvira visuomenė ir jos draugai“ – nuolatos pasinėrusi į liberalių idėjų paieškas bei jų įgyvendinimą. Siekdami savo tikslų, inicijuojame tyrimus reikšmingais visuomeniniais, politiniais, socialiniais klausimais, kuriame reformų koncepcijas, organizuojame konferencijas, diskusijas ir viešas paskaitas visuomenei, atliekame sociologines apklausas, remiame akademinę literatūrą. (Tęsti...)
Leonidas Donskis - VšĮ „Liberalios minties institutas“ steigėjas
Siekdama paskatinti liberaliųjų idėjų sklaidą Lietuvos visuomenėje, grupė garsių šalies intelektualų bei politikų 2007 metų vasario 5 d. įsteigė Liberaliosios minties institutą (LMI). Vienas iš šios viešosios įstaigos įkūrėjų tikslų - užpildyti viešajame intelektiniame gyvenime atsiskleidusią idėjinę properšą, išryškėjusią konservatyviosios pakraipos „Demokratinės politikos instituto” bei ekonominio liberalizmo principus propaguojančio „Laisvosios rinkos instituto” fone. LMI misija yra plėsti liberalaus mąstymo erdvę šalyje, skatinti liberaliosios minties ir veiksmo pažinimą, ugdyti lietuvių visuomenėje kultūrinio ir politinio liberalizmo dvasią. (Tęsti...)
Leonidas Donskis - VšĮ „Sugiharos fondas – diplomatai už gyvybę” valdybos narys
Viešoji įstaiga „Sugiharos fondas – diplomatai už gyvybę” buvo įkurta 1999m. gruodžio mėnesį Lietuvos ir Belgijos intelektualinių bei verslo sluoksnių pastangomis. Fondo iniciatoriai siekė sutelkti intelektines pastangas ir lėšas tam, kad Lietuvoje būtų įamžintas Japonijos diplomato Sempo Sugiharos atminimas, ir kad jo pastangos gelbėti žydus II pasaulinio karo metais paskatintų plačiau atverti lietuvių visuomenės atminčiai skaudžiausius Lietuvos praeities puslapius. (Tęsti...)
Leonidas Donskis - asociacijos „Lietuvos Žmogaus teisių lyga“ (LŽTL) valdybos narys
Šiuo metu žmogaus teisių apsauga yra vienas iš Lietuvos Respublikos vidaus ir užsienio politikos prioritetų. Lietuvai esant daugelio tarptautinių sutarčių dalyve bei tapus pilnateise Europos Sąjungos nare, kartu plečiasi ir prisiimtų įsipareigojimų tarptautiniu lygiu apimtis, o siekiant tinkamai įgyvendinti prisiimtus įsipareigojimus greta valstybinių institucijų didelis vaidmuo tenka ir nevyriausybinėms organizacijoms, tame tarpe ir Lietuvos žmogaus teisių lygai. Europos Sąjungos teisės aktų nuostatos taip pat įpareigoja ir nevyriausybines organizacijas pertvarkyti savo veiklą ir plėsti veiklos sritis orientuojantis į naujai atsiradusius žmogaus teisių apsaugos poreikius ir galimybes. (Tęsti...)
Leonidas Donskis - Lietuvių PEN centro narys
Lietuvių PEN centras (LPENC), įkurtas 1989 metais, yra Tarptautinio PEN klubo (įkurto 1921 m.) narys. LPENC, įgyvendindamas Tarptautinio PEN klubo Chartijos idealus ir dalyvaudamas Lietuvos visuomeniniame bei kultūriniame gyvenime, gina kūrybinę rašytojų ir kitų kūrėjų laisvę, menininkus, pasaulyje persekiojamus už įsitikinimus, siekia, kad literatūra, nepriklausomai nuo ideologinių bei politinių doktrinų, būtų išsaugota kaip bendra tautų vertybė, rūpinasi, kad nebūtų kurstoma rasinė, klasinė ir tautinė neapykanta, kad pasaulyje būtų įgyvendintas tautų taikaus sambūvio idealas. (Tęsti...)
Paieška
Pasidalinkite informacija apie Leonido Donskio atminimui skirtas iniciatyvas
 
 

HTML hit counter - Quick-counter.net
   
     
Sprendimas: Intesp@