?https://www.traditionrolex.com/44 https://www.traditionrolex.com/44 https://www.traditionrolex.com/44 Straipsniai - LEONIDAS DONSKIS
LT | EN
LEONIDAS DONSKIS
https://www.traditionrolex.com/44

Straipsniai

Straipsniai leidiniuose, įtrauktuose į Mokslo ir studijų departamento sąrašą

 1. Donskis L. “Globalizacija ir tapatybė: asmeninės pastabos apie lietuviškuosius tapatybės diskursus” // Lietuviškojo identiteto trajektorijos. Sud. Vytis Čiubrinskas ir Jolanta Kuznecovienė. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2008 (perspausdinta iš Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2006, Nr. 2);
 2. Donskis L. Pratarmė // Lietuviškasis liberalizmas. Sud. Vytautas Kavolis. Antroji laida. Vilnius: Versus aureus, 2008;
 3. Donskis L. “Conflicts of Loyalty, or the Sociogenesis of Corruption” // Lithuanian Political Science Yearbook 2006. Vilnius: VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, 2007;
 4. Donskis L. “Czesławas Miłoszas – prievarta ir stilius” // Darbai ir dienos, 2006, Nr. 46;
 5. Donskis L. “Globalizacija ir tapatybė: asmeninės pastabos apie lietuviškuosius tapatybės diskursus” // Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2006, Nr. 2;
 6. Donskis L. “Moderniųjų jausmų sociogenezė: meilė ir draugystė Miguelio de Cervanteso ‘Don Kichote‘ ir Williamo Shakespeare’o ‘Romeo ir Džuljetoje‘” // Literatūra 48 (4) (2006); 
 7. Donskis L. “Užmirštasis konservatizmas, arba kokia moralinė vaizduotė konstruoja utopijas ir distopijas” // Konservatizmo takoskyros. Sud. Vladimiras Laučius. Vilnius: Demokratinės politikos institutas, 2006;
 8. Donskis L. “Gintaras Beresnevičius – vakar ir visados” // Kultūrologija 14 (Rytai–Vakarai. Komparatyvistinės studijos V). Sud. Antanas Andrijauskas. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006;
 9. Donskis L. “Vytauto Kavolio civilizacijų teorija ir jos pagrindiniai probleminiai židiniai: stilius, sąžinė ir tapatybė” // Kultūrologija 12 (Rytai–Vakarai. Komparatyvistinės studijos). Sud. Antanas Andrijauskas. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005; 
 10. Donskis L. “Fanatizmo ir neapykantos anatomija: George’o Orwello pamokos” // Darbai ir dienos, 2005, Nr. 41;
 11. Donskis L. “Alternatyvi Modernybė? Marksizmas, modernioji ideokratija ir sekuliarinė bažnyčia” // Filosofija. Sociologija, 2004, Nr. 3;
 12. Donskis L. “Humanitariniai ir socialiniai mokslai XXI amžiuje: naujieji iššūkiai” // Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų plėtros problemos. Sud. Giedrius Viliūnas. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2004;
 13. Donskis L. “Filosofijos mokslas” // Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų plėtros problemos. Sud. Giedrius Viliūnas. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2004;
 14. Donskis L. “Autoritetas, tiesa ir viešoji erdvė” // Kultūros barai, 2004, Nr. 7;
 15. Donskis L. ir Krupavičius A. “Demokratija ir jos kokybė” // Algis Krupavičius ir Alvidas Lukošaitis, red. Lietuvos politinė sistema: sąranga ir raida. Kaunas: Poligrafija ir informatika, 2004;
 16. Donskis L. “Imagologija, manipuliacijos ir viešoji erdvė postmoderniojoje politikoje” // Politologija, 2004, Nr. 1 (33);
 17. Donskis L. “Humanitariniai ir socialiniai mokslai XXI amžiuje: naujieji iššūkiai” // Kultūros barai, 2004, Nr. 1;
 18. Donskis L. “Aleksandras Štromas, Laisvės horizontai // Politologija, 2002, Nr. 4 (28);
 19. Donskis L. “Nacionalizmas ir globalizacija: iššūkiai XXI amžiaus Lietuvai”, Kultūros barai, 2002, Nr. 10;
 20. Donskis, L. “Naujoji Klaipėda: keletas miesto portreto štrichų” // Archiforma, 2002, Nr. 3;
 21. Donskis L. “Vytautas Kavolis – visuomenės ir kultūros kritikas” // Metmenys, Chicago, 1997, Nr. 73;
 22. Donskis L. “Lietuvos intelektualai ir kultūriniai elitai: kaip/ar galima visuomenės ir kultūros kritika nūdienos Lietuvoje” // Metmenys, Chicago, 1996, Nr. 70;
 23. Donskis L. “Masinė kultūra ir jos priešai” // Kultūros barai, 1996, Nr. 6;
 24. Donskis L. “Ideologija ir utopija: ar tai utopizmo pabaiga?” // Kultūros barai, 1996, Nr.1, 2, 3;
 25. Donskis L. “Kalbos įkalinta kultūra” // Metmenys, Chicago, 1994, Nr. 67;
 26. Donskis L. “Visiems laikams užgesusios galimybės” // Metmenys, Chicago, 1994, Nr. 66;
 27. Donskis L. “Ideologija ir utopija” // Metmenys, Chicago, 1993, Nr. 64;
 28. Donskis L. “Lietuviškojo Candide’o atradimai ir kančios” // Metmenys, Chicago, 1993, Nr. 65;
 29. Donskis L. “Maironis lietuvių istoriografijos paradigmų ir istorijos teorijų kontekste” // Kultūros barai, 1993, Nr. 1;
 30. Donskis L. “Arnoldas J. Toynbee: istorinės būtinybės ir alternatyvos” // Metai, 1992, Nr. 12;
 31. Donskis L. “Amerikos kultūros fenomenas” // Mokykla, 1992, Nr. 12;
 32. Donskis L. “Monologinio žmogaus ir monologinės kultūros drama” // Kultūros barai, 1992, Nr. 11;
 33. Donskis L. “Kultūra likimo ir pasirinkimo visuomenėse” // Kultūros barai, 1992, Nr. 3;
 34. Donskis L. “XX a. pabaigos Lietuva: atviros visuomenės ir kultūros kūrimas” // Kultūros barai, 1991, Nr. 12;
 35. Donskis L. “Radikalus istorizmas ir kultūros krizės filosofinė refleksija” // Problemos, 1991, Nr. 45;

Straipsniai ir rezenzijos leidiniuose, įtrauktuose į Mokslinės informacijos instituto sąrašą

 1. Donskis L. “The Ruins as a Metaphor of Modernity” // Soundings: An Interdisciplinary Journal, Vol. LXXXIX, No. 3-4, 2006 (Copyright © 2007 by the Society for Values in Higher Education and the University of Tennessee, Knoxville);
 2. Donskis L. “David Ost, The Defeat of Solidarity: Anger and Politics in Postcommunist Europe” (London & Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2005) // Studies in East European Thought 59, 2007;
 3. Donskis L. “Stefan Auer, Liberal Nationalism in Central Europe” (London & New York: Routledge, 2004) // Studies in East European Thought 59, 2007;
 4. Donskis L. “On the Boundary of Two Worlds: Lithuanian Philosophy in the Twentieth Century” // Studies in East European Thought, Vol. 54, No. 3, 2002;
 5. Donskis L. “Tomas Venclova, Forms of Hope  // Studies in East European Thought, Vol. 54, No. 3, 2002;
 6. Donskis L. “Vytautas Kavolis: Civilization Analysis as a Sociology of Culture”  // Soundings: An   Interdisciplinary Journal, Vol. LXXXIV, No. 1-2, 2001;
 7. Donskis L. “The End of Utopia?” // Soundings: An Interdisciplinary Journal, Vol. LXXIX, No. 1-2, 1996;
 8. Donskis L. “Radikalus istorizmas ir kultūros krizės filosofinė refleksija” // Problemos, 1991, Nr.45;
 9. Donskis L. “Lewis Mumfordas: kultūros krizės refleksija, arba ciklinės teorijos ir technologinio determinizmo sankirta” // Problemos, 1990, Nr. 43. 

Straipsniai kituose recenzuojamuose tarptautiniuose ir užsienio leidiniuose

Leonido Donskio straipsniai, publikuoti įvairiomis kalbomis, žurnaluose, knygose, interneto šaltiniuose:

 1. Donskis L. Foreword for Robert van Voren, On Dissidents and Madness: From the Soviet Union of Leonid Brezhnev to the “Soviet Union” of Vladimir Putin (Amsterdam/New York: Rodopi, 2009);
 2. Donskis L. Introduction for Arvydas Šliogeris, The Thing and Art: Two Essays on the Ontotopy of the Work of Art (Amsterdam/New York: Rodopi, 2009);
 3. Donskis L. Linas Eriksonas, National Heroes and National Identities: Scotland, Norway and Lithuania (Brussels: P.I.E.-Peter Lang, 2004), Nordost-Archiv. Zeitschrift für Regionalgeschichte: National-Texturen. National-Dichtung als literarisches Konzept in Nordosteuropa  (Neue Folge Band XVI/2007) (Nordost-Institut Lüneburg, 2009; Germany); 
 4. Donskis L. “Soviet Culture, Russian and Lithuanian Culture” // Central European Political Science Review, Vol. 9, No. 31 (Spring 2008);
 5. Donskis L. “Litauens Identität auf der Spur” // G2W: Ökumenishes Forum für Glaube, Religion und Gesellschaft in Ost und West, 11/2008  36. Jahrgang;
 6. Donskis L. Preface for Arvydas Šliogeris, Names of Nihil (Amsterdam/New York: Rodopi, 2008);
 7. Donskis L. “A Voice against Modern Demonology: Mapping Tomas Venclova’s Criticism of Lithuanian Antisemitism” // Robert Bird, Lazar Fleishman, and Fedor Poljakov (eds.), Sankirtos: Studies in Russian and Eastern European Literature, Society and Culture: In Honor of Tomas Venclova (Frankfurt am Main: Peter Lang, The Russian Culture in Europe Series, Vol. 3, 2008);
 8. Donskis L. Thorsten Botz-Bornstein, Vasily Sesemann: Experience, Formalism, and the Question of Being (Amsterdam/New York: Rodopi, 2006) // Philosophy in Review, Vol. XXVIII, No. 4, 2008;
 9. Donskis L. “Humanities: State and Prospects” // Keel ja Kirjandus, No. 8–9, 2008 [estų kalba];
 10. Donskis L. “Hostages to an Ill-Begotten Theory” // Transitions Online, October 10, 2008:
 11. Donskis L. “The General Theory of Post-Soviet Capitalism” (a review for Anders Åslund, How Capitalism Was Built: The Transformation of Central and Eastern Europe, Russia, and Central Asia. Cambridge: Cambridge University Press, 2007), Transitions Online, March 19, 2008:
 12. Donskis L. “Giambattista Vico’s Concept of Human Nature: An Attempt at Anti-Cartesian Alternative and the Birth of Modern Historicism” // Juhana Lemetti & Eva Piirimäe (eds.), Human Nature as the Basis of Morality and Society in Early Modern Philosophy (Acta Philosophica Fennica, Vol. 83) (Helsinki: The Philosophical Society of Finland, 2007);
 13. Donskis L. “Editor’s Introduction: Mapping Inter-War Lithuanian Philosophy” // Vasily Sesemann, Aesthetics (Amsterdam/New York: Rodopi, 2007); 
 14. Donskis L. “Who Defines Whom?  And Who Answers the Cursed Questions?  A Personal Perspective on Identity Issues in Present Day Lithuania” // Central and Eastern European Review, Vol. 1, No. 1 (Spring 2007; UK);
 15. Donskis L. “Another Word for Uncertainty: Anti-Semitism in Modern Lithuania” // NORDEUROPAforum, No. 1 (Fall 2006; in English; Germany);
 16. Donskis L. “Aleksandras Shtromas: The Lithuanian Prophet of Post-Communism,” Journal of Interdisciplinary Studies: An International Journal of Interdisciplinary and Interfaith Dialogue, Vol. XVIII, No. 1–2 (Fall 2006; USA);
 17. Donskis L. “Loyalty, Dissent, and Betrayal in the Liberal-Nationalistic Moral Imagination: A Lithuanian Perspective” // Joachim Tauber, ed., “Kollaboration” in Nordosteuropa: Erscheinungsformen und Deutungen im 20. Jahrhundert. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2006;
 18. Donskis L. John Hiden, Defender of Minorities: Paul Schiemann, 1876–1944 (London: Hurst & Company, 2004) // Slavonic and East European Review, 84, 2, 2006;
 19. Donskis L. “The Center Ground” // Transitions Online, 1 February 2006;
 20. Donskis L. Stephen E. Tabachnick, Fiercer than Tigers: The Life and Works of Rex Warner (East Lansing, Mich.: Michigan State University Press, 2002) // Utopian Studies, 16.1, 2005;
 21. Donskis L. “The Promise of Certainty, Safety and Security in an Uncertain, Unsafe and Insecure World: The Emergence of Lithuanian Populism” // David J. Smith, ed., The Baltic States and their Region: New Europe or Old? Amsterdam/New York: Rodopi, 2005;
 22. Donskis L. “The Vanished World of the Litvaks” // Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 54 (2005) H. 1;
 23. Donskis L. “Vytautas Kavolis: Toward a Polylogue of Civilizations” // Comparative Civilizations Review, No. 51, 2004;
 24. Donskis L. “Nationalismus und Globalisierung: Herausforderungen des 21. Jahrhunderts an Litauen” // Jahrestagung 2003. Lampertheim: Litauisches Kulturinstitut, 2004 [vokiečių kalba];
 25. Donskis L. “Shtromas Revealed” // Transitions Online, 15 July 2004;
 26. Donskis L. “Nationalism and Globalization” // Vikerkaar, No. 12, 2003 [estų kalba];
 27. Donskis L. “The Second Voice of Lithuanian Politics and Culture: Sketches of Three Moral Biographies” // Studia Polityczne, No. 14, 2003;
 28. Donskis L. “George Orwell: The Anatomy of Fanaticism and Hatred” // Ny tid, No. 34, 2003 [Suomija; švedų kalba];
 29. Donskis L. “George Orwell: The Anatomy of Fanaticism and Hatred” //Akadeemia, No. 8, 2003 [estų kalba];
 30. Donskis L. “Peter L. Berger, ed., The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics” // Journal of Interdisdplinary Studies: An International Journal of Interdisdplinary and Interfaith Dialogue, Vol. XIV, No. 1-2, 2002;
 31. Donskis L. “Conspiracy Theory as the Demonization of the “Other.” Karl Popper’s Concept of Conspiracy Theory” // Vikerkaar, 2002, No. 8-9 [estų kalba];
 32. Donskis L “The Second Voice of Lithuanian Politics and Culture: Sketches of Three Moral Biographies” // Akadeemia, No. 3, 2002 [estų kalba];
 33. Donskis L “The Second Voice of Lithuanian Politics and Culture: Sketches of Three Moral Biographies” // Krasnogruda, No. 14, 2001  [lenkų kalba];
 34. Donskis L. “Klaipėda auf der Landkarte des modernen Gedächtnisses. Ein Essay über die Identitätssuche in einer Stadt des 21. Jahrhunderts” // Nordost-Archiv. Zeitschrift für Regionalgeschichte: Im Wandel der Zeiten: Die Stadt Memel im 20. Jahrhundert (Neue Folge Band X/2001)(Nordost-Institut Lüneburg, 2001) [vokiečių kalba];
 35. Donskis L. “Tolerance as the Discovery of the Other” // Timo Airaksinen and Olli Loukola, eds., New Ethics – New Society, or the Dawn of Justice. Acta Philosophica Fennica, Vol. 65. Helsinki: The Philosophical Society of Finland, 2000;
 36. Donskis L. “Louis Dumont: The Concepts of Hierarchy and Individualism as Historical Narratives” // Timo Airaksinen and Olli Loukola, eds., New Ethics – New Society, or the Dawn of Justice. Acta Philosophica Fennica, Vol. 65. Helsinki: The Philosophical Society of Finland, 2000;
 37. Donskis L. “Lithuanian Intellectuals: Social and Cultural Criticism vis-à-vis the Production and Defence of the Nation” // Per Falk and Olle Krantz, eds., Transformation and Integration in the Baltic Sea Area. Umeå: Umeå University, 2000;
 38. Donskis L. “Ernest Gellner: Civilizational Analysis as a Theory of History” // Comparative Civilizations Review, No. 41, 1999;
 39. Donskis L. “Ernest Gellner: Civilizational Analysis as a Theory of History” // Akadeemia, No. 5, No. 6, 1999 [estų kalba];
 40. Donskis L. “Between Identity and Freedom: Mapping Nationalism in Twentieth-Century Lithuania” // East European Politics and Societies, Vol. 13, No. 3 , 1999;
 41. Donskis L. “Lithuanian Intellectuals: Social and Cultural Criticism vs. the Production and Defense of the Nation” // Studia Polityczne, No. 9, 1999;
 42. Donskis L. “Concepts of Nationalism in 20th Century Lithuania” // Christopher Williams and Thanasis D. Sfikas, eds., Ethnicity and Nationalism in Russia, the CIS and the Baltic States. Aldershot: Ashgate, 1999;
 43. Donskis L. “The End of Utopia?” // 0jeblikket (A Magazine of Visual Culture), Nr.38:8, 1998-1999 [danų kalba];
 44. Donskis L. “Vytautas Kavolis: Civilizational Analysis as a Social and Cultural Criticism” // Comparative Civilizations Review, No. 38, 1998;
 45. Donskis L. “The Conspiracy Theory, Demonization of the Other” // Innovation: The European Journal of Social Sciences, Vol. 11, No. 3, 1998;
 46. Donskis L. “Conservative Nationalism vs. Liberal Nationalism in Twentieth-Century Lithuania: The Flight from Modernity” // Karin Junefelt and Martin Peterson, eds., Between East and West: Cultural Encounters in East Central Europe. Stockholm: FRN-Swedish Council for Planning and Coordination of Research, 1998;
 47. Donskis L. “The End of Utopia?” // Lolita Jablonskienė, Duncan McCorquodale, Julian Stallabrass, eds., Ground Control: Technology and Utopia. London: Black Dog, 1997;
 48. Donskis L. “Antisemitismus in Litauen: Tradition und heutige Erfahrung” // Wolfgang Benz, ed., Jahrbuch für Antisemitismusforschung, 9. Frankfurt & New York: Campus Verlag, 1997 [vokiečių kalba];
 49. Donskis L. “Wilhelm Roepke, The Moral Foundations of Civil Society // Journal of Interdisdplinary Studies: An International Journal of Interdisdplinary and Interfaith Dialogue, Vol. X, No. 1-2, 1998;
 50. Donskis L. “The End of Intellectuals?” // Vikerkaar [Rainbow] , No. 7-8, l 998 [estų kalba];
 51. Donskis L. “Reconciling Past and Present in Lithuania: The Future of Radical Lithuanian Democracy” // Soundings: A Journal of Politics and Culture, No. 9, 1998;
 52. Donskis L. “Hierosolyma Est Perdita: The Decline and Fall of a Great Culture, and the Jewish Community in Present Lithuania” // Borussia, No. 15, 1997. [lenkų kalba]
 53. Donskis L. “Lewis Mumford: Mapping the Idea of the City” // Journal of Interdisciplinary Studies: An International Journal of Interdisciplinary and Interfaith Dialogue, Vol. VIII, No. 1-2, 1996;
 54. Donskis L.  “The Intelligentsia vs. Intellectuals in Present Lithuania” // Vikerkaar, No. 4, 1996 [estų kalba];
 55. Donskis L. “Ideology and Utopia: The End of Utopianism?“ // Akadeemia, No. 10, No. 11, 1995 [estų kalba];
 56. Donskis L. “Louis Dumont on the National Variants of the Modern Ideology” // Comparative Civilizations Review, No. 31, 1994, No. 32, 1995;
 57. Donskis L. “Genius and Culture” // Vikerkaar, No. 10, 1994 [estų kalba];
 58. Donskis L. “Ethnocultural Fundamentalism in Post-Totalitarian Society: Methodology, Ideology, and Self-Fulfilling Prophecy” //  Akadeemia, No. 12, 1993 [estų kalba];
 59. Donskis L. “Lithuania at the End of the Twentieth Century: The Creation of an Open Society and Culture” // Akadeemia, No. 11, 1992 [estų kalba];
 60. Donskis L. “Lewis Mumford: The Culture of Cities and Its Destiny” // Akadeemia, No. 6, 1991 [estų kalba];
 61. Donskis L. “Social Myths” // Akadeemia, No. 12, 1990 [estų kalba].LEONIDO DONSKIO KADENCIJA EUROPOS PARLAMENTE
(2009-2014)