LT | EN
LEONIDAS DONSKIS

#13dienostekstas. Leonidas Donskis apie Lietuvos netektis

Gruodžio 13, 2020
"Man sunku Lietuvą įsivaizduoti be Danieliaus Dolskio dainų, be žydų dailininkų, be Rafaelio Chvoleso, be daugybės talentingų žydų, kurie visada mylėjo Lietuvą kaip savo šalį. Pagaliau buvo patriotų, aukšto lygio politikos veikėjų, kurie buvo labai svarbūs tarptautinėje politikoje (pvz., teisininkas Jokūbas Robinzonas). Lietuva neteko savo sūnų ir dukterų, šeimos narių – žmonių, kuriuos vadinčiau žydų kilmės lietuviais arba kitos kilmės lietuviais.
 
Taip, būta skirtumų. Caro laikais nemažai žydų štetluose, mažuose Lietuvos miesteliuose kalbėjo jidiš ir rusiškai, ne visi kalbėjo lietuviškai. Tačiau tokia padėtis smetoninėje Lietuvoje, ypač Kaune, keitėsi, ir faktai rodo, kad vis dėlto žydai ir lietuviai gana sparčiai pradėjo artėti vieni prie kitų. Čia kaip Johno Donne`o garsiajame pamoksle: „Neklausk, kam skambina varpai. Jie skambina tau.“ Lietuva neteko dalies savęs. Viskas, kas tarnauja mano tėvynės gerovei, jos talentui, sklaidai, yra brangu ir to netektis yra visų mūsų tragedija." (Leonidas Donskis, 2013)
 
Rubrika #13dienostekstas kiekvieno mėnesio 13 dieną siūlo prisiminti Leonido Donskio tekstus ir mintis bei jų pagrindu tęsti diskusiją šiandienos aktualijų kontekste. Tekstus pristato apžvalgininkas, filosofas Paulius Gritėnas.LEONIDO DONSKIO KADENCIJA EUROPOS PARLAMENTE
(2009-2014)