LT | EN
LEONIDAS DONSKIS

Monografijos

 Neapykantos formos - 2004 m.

Neapykantos formos - 2004 m.

L. Donskis. Neapykantos formos. Vertimas iš anglų kalbos. 2004. 336. (Tęsti...)

L. Pilietinė visuomenė ir jos priešai: autoritetas, tiesa ir viešoji erdvė XXI amžiaus pradžios Lietuvoje - 2004 m.

L. Pilietinė visuomenė ir jos priešai: autoritetas, tiesa ir viešoji erdvė XXI amžiaus pradžios Lietuvoje - 2004 m.

Filosofo, kultūros kritiko, eseisto, Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus L. Donskio knyga apie Lietuvą ištikusią politinę ir moralinę krizę, didžiąsias istorijos permainas, pilietinės visuomenės laikyseną. (Tęsti...)

„Neapykantos formos. Įaudrinta vaizduotė moderniojoje filosofijoje ir literatūroje“ - 2004 m.

„Neapykantos formos. Įaudrinta vaizduotė moderniojoje filosofijoje ir literatūroje“ - 2004 m.

L. Donskis  - Forms of Hatred: The Troubled Imagination in Modern Philosophy and Literature vertimas į lietuvių kalbą. Vilnius: Versus aureus. 2004 m. 336 p. (Tęsti...)

Tapatybė ir laisvė: nacionalizmo braižymas žemėlapyje ir socialinė kritika dvidešimtojo amžiaus Lietuvoje. 2002 m.

Tapatybė ir laisvė: nacionalizmo braižymas žemėlapyje ir socialinė kritika dvidešimtojo amžiaus Lietuvoje. 2002 m.

Originalus knygos pavadinimas:Identity and Freedom: Mapping Nationalism and Social Criticism in Twentieth-Century Lithuania - 2002 m.Tapatybė ir laisvė suteikia diskursyvų Lietuvos liberalaus nacionalizmo žemėlapį, kuriame pagrindinis dėmesys sutelktas į tris iškilius lietuvių emigrantus mokslininkus Vytautą Kavolį, Aleksandrą Štromą ir Tomą Venclovą. (Tęsti...)

Ideologijos ir utopijos pabaiga? Moralinė vaizduotė ir kultūrinė kritika dvidešimtajame amžiuje –2000 m.

Ideologijos ir utopijos pabaiga? Moralinė vaizduotė ir kultūrinė kritika dvidešimtajame amžiuje –2000 m.

Originalus knygos pavadinimas: The  End of  Ideology and Utopia? Moral Imagination and Cultural Criticism in the Twentieth Century - 2000 m.Ar ideologija ir utopija yra išvargusios ir mirusios ant dvidešimt pirmojo amžiaus slenksčio? Anot Leonido Donskio, jos išgyvena moderniuose socialiniuose ir humanitariniuose moksluose, kaip ir įvairiose socialinėse ir kultūros kritikose kaip vidiniai kultūros pavasariai ir moralinės vaizduotės. (Tęsti...)

Tarp Karlailio ir Klaipėdos: visuomenės ir kultūros kritikos etiudai - 1997 m.

Donskis L.Tarp Karlailio ir Klaipėdos: visuomenės ir kultūros kritikos etiudai. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1997. 236 p.

Tarp vaizduotės ir realybės. Ideologija ir utopija nūdienos civilizacijos teorijoje - 1996 m.

Donskis L. Tarp vaizduotės ir realybės. Ideologija ir utopija nūdienos civilizacijos teorijoje. Vilnius: Baltos lankos, 1996. 239 p.

Moderniosios sąmonės konfigūracijos. Kultūra tarp mito ir diskurso. - 1994 m.

Donskis L. Moderniosios sąmonės konfigūracijos. Kultūra tarp mito ir diskurso. Vilnius: Baltos lankos, 1994. 281 p.LEONIDO DONSKIO KADENCIJA EUROPOS PARLAMENTE
(2009-2014)