LT | EN
LEONIDAS DONSKIS

Moderniosios kultūros filosofijos metmenys (2 asis leidimas) - 2009 m.

L.D. Įtarimas, kad gyvename moderniosios barbarystės epochoje, kurioje nutrūko autentiškų kultūros formų kūryba ir kurioje ištobulėjo viso labo tik praeities kūrinių interpretacija ir dabarties reiškinių analizė, neapleidęs XX amžiaus pirmosios pusės pesimistinės kultūros filosofijos atstovų, regis, ne silpnėjo, o sustiprėjo XXI amžiaus pradžioje.

Kodėl užgeso ištisos epochos ir kultūros, davusios pasauliui įstabų meną ir filosofinę mintį? Kas mus šiandien sieja su Shakespeare'o tragedijomis, Rembrandt'o portretais ir Bacho choralinėmis preliudijomis – ar ta pati pasaulio optika, pasaulėjauta ir tikėjimo formos, ar tik chronologinė muziejinė perspektyva? Ar didžioji Europos kūrinija dar bus atpažinta ir pripažinta po kelių šimtų metų? Ar mūsų laikotarpio beribis reliatyvizmas ir visko (visų pirma savęs) neigimo aistra nesunaikins jos atpažinimo galios? Šiuos klausimus kėlė kultūros filosofai, analizuojami naujai perleidžiamoje knygoje, pasaulį išvydusioje prieš šešiolika metų. Jie anaiptol neprarado aktualumo ir mūsų dienomis.

Ši knyga sukonstruota kaip nuolatinis, įtemptas, bet sykiu ir džiaugsmingas dialogas su iškiliausiomis mūsų šimtmečio kultūrfilosofinėmis teorijomis. Knygoje buvo siekta parodyti dramatišką ir skausmingą kultūros filosofijos balansavimą tarp mokslo ir paramokslo, tarp filosofijos ir parafilosofijos, tarp teorijos ir ideologijos, tarp autentiškos refleksijos ir utopijos.

L. Donskis. Moderniosios kultūros filosofijos metmenys. Vilnius: Versus aureus. 2009. 216 p.
Antrasis leidimas.

Įsigyti knygą internetu >>>LEONIDO DONSKIO KADENCIJA EUROPOS PARLAMENTE
(2009-2014)