LT | EN
LEONIDAS DONSKIS

Modernybės krizė: dialogas apie bendrystės kultūrą

Originalus knygos pavadinimas: „Modernity in Crisis: A Dialogue on the Culture of Belonging“. New York: Palgrave Macmillan, 2011. 216 p.

ISBN 978-0-230-10879-0

Tai kritinė analizė reiškinių, be kurių neįmanoma įsivaizduoti nūdienos pasaulio - postmodernaus nerimo, sumišusio su visuotiniu abejingumu ir obsesyviu dėmesio siekimu sau, sykiu ir teorinės įžvalgos apie privatumo ir viešosios erdvės deformacijas bei jų nykimą. Ši knyga - tai gelminė įaudrintos tapatybės analizė, aprėpianti ir tradicijos bei kultūros kanono likimą, vis labiau silpstantį susisaistymo su kitais pojūtį ir atraminių politikos sąvokų nuvertėjimą. Sujungdama politikos teoriją ir kultūros filosofiją ši knyga atveria įtampas tarp minties ir veiksmo, politikos ir literatūros, galios ir kitamanystės postmoderniojoje politikoje ir kultūroje. Rytų europiečio poleminė knyga, kuria siekta iškelti kertinę dabartinės Europos kultūrinės tapatybės ir politinės egzistencijos problematiką.

Įsigyti knygą internetu >>>LEONIDO DONSKIO KADENCIJA EUROPOS PARLAMENTE
(2009-2014)