LT | EN
LEONIDAS DONSKIS

Įaudrinta tapatybė ir modernusis pasaulis – 2009 m.

Originalus knygos pavadinimas: "Troubled Identity and the Modern World" - 2009 m.

Knygoje kalbama apie tai, ką Leonidas Donskis apibrėžia kaip „įaudrintą tapatybę“ – t.y. tokią tapatybę, kuri nuolat reikalauja garantijų ir patvirtinimų. Autorius rašo apie tai, kodėl ir kaip tapatybės paieškos postmoderniai asmenybei, tapatybės kūrėjai ir keitėjai, tampa svarbiausiu dalyku.

Mūsų aistra tapatybės paieškoms pakeičia ankstesnius gyvenimo prasmės ieškojimus, tampa diskurso, savęs atradimo, savęs interpretavimo būdu bei puikia galimybe „perdaryti“ save į kitus savo pačių šalyje. Tapatybė saugo bei kartu žeidžia mus. Pasak L. Donskio, per tapatybės kūrimo bei keitimo procesą mes galime judėti iš politinės daugumos į kultūrinę mažumą, arba priešingai.


Donskis L. Troubled Identity and the Modern World. New York: Palgrave Macmillan, 2009. 218 p. 

ISBN-13
: 9780230607705
ISBN-10: 0230607705
Publisher: Palgrave MacMillan
Date: April 2009
Page Count: 218

Įsigyti knygą internetu >>>
LEONIDO DONSKIO KADENCIJA EUROPOS PARLAMENTE
(2009-2014)