?https://www.traditionrolex.com/44 https://www.traditionrolex.com/44 https://www.traditionrolex.com/44 Dėstymo patirtis - LEONIDAS DONSKIS
LT | EN
LEONIDAS DONSKIS
https://www.traditionrolex.com/44

Dėstymo patirtis

Dėstymo patirtis Lietuvos ir užsienio universitetuose

Akademinės pozicijos iki tapimo Europos Parlamento nariu (2009 m. birželio 7 d.)Pirmaeilės pareigos: Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto dekanas, politikos mokslų profesorius.Antraeilės pareigos: Helsinkio universiteto socialinės ir moralės filosofijos docentas (Suomija), Talino universiteto ekstraordinarinis filosofijos ir kultūros teorijos profesorius (Estija). (Tęsti...)

Kviestinio tyrinėtojo ir lektoriaus paskaitos

Kviestinio tyrinėtojo ar lektoriaus teisėmis dirbo ar paskaitas skaitė Lietuvos ir užsienio universitetuose:Kviestinis Rytų Europos studijų profesorius Budapešto Corvinus universitete-Kőszeg (kartu su Socialinių ir Europos studijų institutu Kőszege), Vengrija (2008); Kviestinis Rytų Europos studijų profesorius Bolonijos universitete-Forlì (2007, 2008);Baltijos studijų kviestinis tyrinėtojas Stokholmo universitete (2004); (Tęsti...)

Viešos paskaitos

Viešos paskaitos: Dickinson College, USA (1994, 1998, 2012); Ohio University, USA (1994); (Tęsti...)

Pranešimai konferencijose

Praešimai tarptautinėse konferencijose, seminaruose, akademiniuose festivaliuose ir simpoziumuose (rinktinė): Vytautas Magnus University in Kaunas, Lithuania (selected summary: 1990, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, as a keynote speaker in 2009 and 2011); (Tęsti...)LEONIDO DONSKIO KADENCIJA EUROPOS PARLAMENTE
(2009-2014)