?https://www.traditionrolex.com/44 https://www.traditionrolex.com/44 https://www.traditionrolex.com/44 Redkolegijos - LEONIDAS DONSKIS
LT | EN
LEONIDAS DONSKIS
https://www.traditionrolex.com/44

Redkolegijos

Leonidas Donskis - leidinio „New Eastern Europe“ redkolegijos narys

„New Eastern Europe“ - Lenkijoje leidžiamas ketvirtinis akademinis ir kultūrinis leidinys, besigilinantis į Rytų ir Centrinės Europos problematiką. Plačiau apie leidinį - http://www.neweasterneurope.eu/. 

Leonidas Donskis - leidinio „Journal of Baltic Studies“ tarptautinės patariamosios valdybos narys

„Journal of Baltic Studies“ yra oficialus Baltijos studijų progreso asociacijos (Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS)) akademinis leidinys, kas ketvirtį leidžiamas nuo 1970 metų. Leidinys skirtas politinio, socialinio, ekonominio ir kultūrinio Baltijos regiono gyvenimo analizei, istorijai. 

Leonidas Donskis - leidinio „Language. Society. Communication“ tarptautinės patariamosios valdybos narys

„Language. Society. Communication“ yra trikalbis akademinis leidinys, leidžiamas anglų, rusų ir armėnų kalbomis Jerevano valstybiniame V. Brusovo universitete, Armėnijoje. 

Leonidas Donskis - leidinio „Darbai ir dienos“ redkolegijos narys

„Darbai ir Dienos“ – 1989 m. atkurto Vytauto Didžiojo universiteto leidinys, kuris tęsia 1930–1940 metais ėjusio pirmtako humanitarinę linkmę ir numeraciją. Čia skelbiamos filosofijos, etnologijos, istorijos, filologijos (kalbotyros ir literatūrologijos), menų, komunikacijos ir informacijos krypčių studijos, recenzuojami reikšmingesni mokslo veikalai, apžvelgiami svarbesni akademinio gyvenimo įvykiai, svarstomos pedagoginės ir mokslinės problemos. (Tęsti...)LEONIDO DONSKIO KADENCIJA EUROPOS PARLAMENTE
(2009-2014)