LT | EN
LEONIDAS DONSKIS

Leonidas Donskis - leidinio „Darbai ir dienos“ redkolegijos narys

„Darbai ir Dienos“ – 1989 m. atkurto Vytauto Didžiojo universiteto leidinys, kuris tęsia 1930–1940 metais ėjusio pirmtako humanitarinę linkmę ir numeraciją. Čia skelbiamos filosofijos, etnologijos, istorijos, filologijos (kalbotyros ir literatūrologijos), menų, komunikacijos ir informacijos krypčių studijos, recenzuojami reikšmingesni mokslo veikalai, apžvelgiami svarbesni akademinio gyvenimo įvykiai, svarstomos pedagoginės ir mokslinės problemos.LEONIDO DONSKIO KADENCIJA EUROPOS PARLAMENTE
(2009-2014)