LT | EN
LEONIDAS DONSKIS

Leonidas Donskis. Pasaulio sąžinės lakmuso popierėlis

Kovo 09, 2012

Nors žmogaus teisių ideologija tapo Europos Sąjungos (ES) demokratinio politinio darinio pamatu, neturime savęs apgaudinėti įrodinėdami, kad ES nėra selektyvaus požiūrio į žmogaus teises bei jų pažeidimus. Visų pirma Europos Parlamento – šios vienintelės demokratiškai suformuotos politinės ES institucijos, kurioje dirba išrinkti ir demokratinį mandatą bei tikrą legitimumą turintys, o ne paskirti asmenys – politinės frakcijos gan nevienodai supranta žmogaus teisių prioritetus. (Tęsti...)LEONIDO DONSKIO KADENCIJA EUROPOS PARLAMENTE
(2009-2014)