LT | EN
LEONIDAS DONSKIS

Antroji „Donskiškųjų pokalbių“ diskusija - apie „Nemylimą Europos Sąjunga“ (video)

Rugsėjo 25, 2018

Kviečiame į antrąją „Donskiškųjų pokalbių“ diskusiją „Nemylima Europos Sąjunga“ ir lietuviškoji tapatybė. Ar Europos projektas iš tiesų trukdo skleistis nacionalinėms vertybėms?“, kuri įvyks Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje spalio 12 dieną 15 valandą. Diskusijos vaizdo įrašas - čia

Devynios dienos prieš mirtį Leonidas Donskis portale „15 min” publikavo tekstą „Nemylima Europos Sąjunga” - tikrą himną europinėms vertybėms ir sykiu nuogąstavimą dėl ES ateities. Kodėl žmones įkvepia radikalios idėjos? Ar tikrai esama prieštaravimo tarp universalių liberaliosios demokratijos principų ir tautinių kultūrų? Kas įvyksta tuomet, kai racionalus valstybės gyvenimo planavimas, teisės viršenybe grįsta politinė sistema visuomenei tampa atgrasi ir ji mielai klausosi melu ir manipuliacija persmelktos radikalios retorikos? Kokiu būdu Europos Sąjunga gali „paliesti širdį” - tapti gerokai daugiau nei sudėtingomis biurokratinėmis procedūromis susietų labai skirtingų valstybių rinkinys? Savo knygose ir straipsniuose Leonidas Donskis į visus šiuos klausimus ne kartą mėgino atsakyti, jo idėjų įkvėpti panašiomis temomis kalbėsis ir šios diskusijos dalyviai bei dalyvės.

L.Donskio „Nemylimos Europos Sąjungos” citata: „Leiskite būti visiškai atviram. Toji nemylima ES mums svarbi ir net būtina todėl, kad be jos greičiausiai nustotų veikti demokratija tiek Lietuvoje, tiek daugelyje kitų valstybių. Nė neminiu tarptautinių institucijų kritinės svarbos sutvarkant įvairias krašto reikmes – be NATO, ES, Pasaulio banko ir Tarptautinio valiutos fondo visos šių institucijų tvarkomos sritys pas mus stagnuotų arba išvis neveiktų.

Nuoširdžiai gailiuosi, kad ES nesikiša į švietimą ir kultūrą palikdama jas tik nacionalinėms valstybėms tvarkyti. Ir be reikalo. Todėl ir neturime nei švietimo, nei kultūros politikos, nes aukštų standartų kratėmės ir tebesikratome. Mes pasiekėme didelės pažangos ten, kur šalis buvo pastatyta ant tarptautinių bėgių. Nieko nepasiekėme ten, kur tvarkėmės ir tebesitvarkome patys.

Lygiai tas pats su demokratija ir žmogaus teisėmis. Jei ne aukščiausi ES standartai šiose sferose, nežinia, kas čia pas mus vyktų. Taip, pasiekėme daug – visų pirma todėl, kad nesusvyravo mūsų kriterijai ir įsipareigojimai. O juk demokratija pati viena neveikia – be kritinės minties, tikros žurnalistikos, pliuralizmo, akademinės ir intelektinės laisvės ji virsta formaliomis procedūromis, kurias gali atlikti ir diktatūros arba autoritariniai režimai.”

Diskusijos dalyviai:

• dr. Arūnas Gelūnas - filosofas, menininkas ir politikas, L. Donskio ir V. Kavolio tekstų vertėjas, diskusijų ciklo iniciatorius;
Linas Linkevičius - politikas, diplomatas, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras;
Arnoldas Pranckevičius - Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas;
• Profesorė Irena Veisaitė - germanistė, teatrologė. Atviros Lietuvos fondo steigėja ir šiuo metu valdybos narė, daugelio kitų organizacijų valdybos narė arba pirmininkė;
• doc. dr. Margarita Šešelgytė – politologė, VU TSPMI direktoriaus pavaduotoja studijoms.

Dėl riboto vietų skaičiaus salėje būtina išankstinė registracija čia, renginio paskyra „Facebook“ - čiaLEONIDO DONSKIO KADENCIJA EUROPOS PARLAMENTE
(2009-2014)