LT | EN
LEONIDAS DONSKIS

Ketvirtoji „Donskiškųjų pokalbių” diskusija - apie pilietinį ugdymą (video)

Lapkričio 07, 2018

Leonido Donskio fondas, Lietuvos moksleivių sąjunga ir dr. Arūnas Gelūnas kviečia į ketvirtąją „Donskiškųjų pokalbių” diskusiją „Lietuvos piliečio gimimas: dar kartą apie pilietinį ugdymą”. Drąsi, ori valstybės piliečio laikysena neteisybės, tironijos ir bet kokios grėsmės liberaliosios demokratijos vertybėms akivaizdoje buvo viena labiausiai Leonidą Donskį dominusių temų. Diskusijos vaizdo įrašas - čia

Įvairiais aspektais ji buvo analizuojama įvairiuose (ir įvairiais laikotarpiais parašytuose) jo tekstuose. Turtingas idėjų apie tapimą atsakingu piliečiu, pilietinių „jausmų ugdymą”, pasak paties Leonido, visetas sugulė į 2010 parašytą „Pilietinio ugdymo” vadovėlį, skiriamą bendrojo lavinimo mokyklų dešimtokams. Praėjus aštuoneriems metams po jo išleidimo, diskusijos apie pilietiškumo ugdymo turinį ir apimtį toli gražu nepasidarė mažiau aktualios, tad mėginsime ir vėl klausti: ko reikia, kad bręstanti asmenybė mokykloje įgytų ne vien techninių įvairių disciplinų žinių, bet ir pamatinius pilietiškumo įgūdžius? Ar juos reikia formuoti vienoje pamokoje, ar, veikiau, tai yra horizontali kompetencija? Kaip pilietiškumo ugdyme turėtų atsispindėti politinių pažiūrų įvairovė? Kaip pilietiškumo ugdymo teorija koreliuoja su jo ugdymo praktika? Kokios tapimo Lietuvos piliečiu istorinės pamokos?
Diskusijoje dalyvaus tiek patys moksleiviai, tiek ir patyrę šios srities ekspertai bei istorikai.

Diskusijos dalyviai:

Arūnas Gelūnas - filosofas, politikas, diskusijos iniciatorius, L. Donskio ir V. Kavolio tekstų vertėjas;

Raminta Matulytė - Lietuvos studentų sąjungos prezidentė;

Tomas Balkelis - istorikas, monografijos „Moderniosios Lietuvos kūrimas” autorius;

Judita Akromienė - Europos namų vadovė;

Girvydas Duoblys - Pilietinių iniciatyvų centro vadovas;

Vytautas Toleikis - pedagogas, visuomenininkas, eseistas, Vilniaus Šv. Kristoforo gimnazijos mokytojas,  „Pilietinio ugdymo” vadovėlio metodinės dalies autorius (derinama). 

Renginys vyks LNB Renginių erdvėje (nr. 305), taip pat bus transliuojamas tiesiogiai Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Facebook paskyroje.

Renginio organizatoriai nuoširdžiai dėkoja Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai svetingai priimančiai jau ketvirtąją „Donskiškųjų pokalbių" diskusiją.

Renginio puslapis Facebook - čiaLEONIDO DONSKIO KADENCIJA EUROPOS PARLAMENTE
(2009-2014)