LT | EN
LEONIDAS DONSKIS

#13dienostekstas. „Demokratija veikia labai gero humoro dėka“

Lapkričio 13, 2018

Ar politika turi būti pašiepta?

Leonidas Donskis: Visada. Diktatoriaus pavojus – humoro išnykimas, savęs kaip svarbiausio dalyko pasaulyje traktavimas. Visada politika turi sukurti distanciją tarp galios ir jos turėtojų. Ta distancija pirmiausia yra žmonės, kurie tave balotiruoja, kurių dėka tu esi gavęs mandatą. Antras dalykas – humoras, kai žmogus suvokia, jog yra netobulas. Netobulumo nuolatinis pabrėžimas yra geriausias priešnuodis diktatūrai ir tironijai. Nuolat pabrėžti, kad esi netobulas, todėl klysi ir iš karto gailėsies būsimų klaidų. Ir tai būtina pripažinti su juoku. Jeigu klaidos pavojingos, tu gali atsistatydinti. Kitaip tariant, savo netobulumo konstatavimas labai padeda meilei, draugystei ir politikai.

Paulius Gritėnas: Šioje Leonido citatoje iškleistos dvi paprastos, bet dabarties politikai ir viešajai erdvei labai svarbios tiesos. Politinis gyvenimas ir socialinė kritika neįmanomi be humoro. Iš savęs nesugebanti pasijuokti valdžia pavojingai artėja prie tironijos, kurioje niekas neužklausia tikrovės ir nemato joje nutinkančio absurdo. Antroji tiesa – humoras yra neatsiejamas nuo gebėjimo pasijuokti iš savęs, savo netobulumo. Tik gebėdami reflektuoti, kritiškai pažvelgti į savo pačių veiksmus, galime suprasti kitų klaidas ir sąžiningai jas įvertinti. Tam reikia nemažos drąsos, kurią būtina ugdyti ir palaikyti. Nėra labiau nuo nerimo ir baimės atitolusio dalyko, nėra didesnės bendros laimės, nei nuoširdžiai iš savęs besijuokianti bendruomenė.

Leonido citata paimta iš 2014-aisiais aforizmų knygos "Paprastos tiesos" pristatymo proga duoto interviu.

Rubrika #13dienostekstas kiekvieno mėnesio 13 dieną siūlo prisiminti Leonido Donskio tekstus ir mintis bei jų pagrindu tęsti diskusiją šiandienos aktualijų kontekste. Tekstus pristato žurnalistas Paulius Gritėnas.LEONIDO DONSKIO KADENCIJA EUROPOS PARLAMENTE
(2009-2014)