LT | EN
LEONIDAS DONSKIS

Straipsniai leidiniuose, įtrauktuose į Mokslo ir studijų departamento sąrašą

 1. Donskis L. “Globalizacija ir tapatybė: asmeninės pastabos apie lietuviškuosius tapatybės diskursus” // Lietuviškojo identiteto trajektorijos. Sud. Vytis Čiubrinskas ir Jolanta Kuznecovienė. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2008 (perspausdinta iš Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2006, Nr. 2);
 2. Donskis L. Pratarmė // Lietuviškasis liberalizmas. Sud. Vytautas Kavolis. Antroji laida. Vilnius: Versus aureus, 2008;
 3. Donskis L. “Conflicts of Loyalty, or the Sociogenesis of Corruption” // Lithuanian Political Science Yearbook 2006. Vilnius: VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, 2007;
 4. Donskis L. “Czesławas Miłoszas – prievarta ir stilius” // Darbai ir dienos, 2006, Nr. 46;
 5. Donskis L. “Globalizacija ir tapatybė: asmeninės pastabos apie lietuviškuosius tapatybės diskursus” // Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2006, Nr. 2;
 6. Donskis L. “Moderniųjų jausmų sociogenezė: meilė ir draugystė Miguelio de Cervanteso ‘Don Kichote‘ ir Williamo Shakespeare’o ‘Romeo ir Džuljetoje‘” // Literatūra 48 (4) (2006); 
 7. Donskis L. “Užmirštasis konservatizmas, arba kokia moralinė vaizduotė konstruoja utopijas ir distopijas” // Konservatizmo takoskyros. Sud. Vladimiras Laučius. Vilnius: Demokratinės politikos institutas, 2006;
 8. Donskis L. “Gintaras Beresnevičius – vakar ir visados” // Kultūrologija 14 (Rytai–Vakarai. Komparatyvistinės studijos V). Sud. Antanas Andrijauskas. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006;
 9. Donskis L. “Vytauto Kavolio civilizacijų teorija ir jos pagrindiniai probleminiai židiniai: stilius, sąžinė ir tapatybė” // Kultūrologija 12 (Rytai–Vakarai. Komparatyvistinės studijos). Sud. Antanas Andrijauskas. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005; 
 10. Donskis L. “Fanatizmo ir neapykantos anatomija: George’o Orwello pamokos” // Darbai ir dienos, 2005, Nr. 41;
 11. Donskis L. “Alternatyvi Modernybė? Marksizmas, modernioji ideokratija ir sekuliarinė bažnyčia” // Filosofija. Sociologija, 2004, Nr. 3;
 12. Donskis L. “Humanitariniai ir socialiniai mokslai XXI amžiuje: naujieji iššūkiai” // Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų plėtros problemos. Sud. Giedrius Viliūnas. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2004;
 13. Donskis L. “Filosofijos mokslas” // Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų plėtros problemos. Sud. Giedrius Viliūnas. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2004;
 14. Donskis L. “Autoritetas, tiesa ir viešoji erdvė” // Kultūros barai, 2004, Nr. 7;
 15. Donskis L. ir Krupavičius A. “Demokratija ir jos kokybė” // Algis Krupavičius ir Alvidas Lukošaitis, red. Lietuvos politinė sistema: sąranga ir raida. Kaunas: Poligrafija ir informatika, 2004;
 16. Donskis L. “Imagologija, manipuliacijos ir viešoji erdvė postmoderniojoje politikoje” // Politologija, 2004, Nr. 1 (33);
 17. Donskis L. “Humanitariniai ir socialiniai mokslai XXI amžiuje: naujieji iššūkiai” // Kultūros barai, 2004, Nr. 1;
 18. Donskis L. “Aleksandras Štromas, Laisvės horizontai // Politologija, 2002, Nr. 4 (28);
 19. Donskis L. “Nacionalizmas ir globalizacija: iššūkiai XXI amžiaus Lietuvai”, Kultūros barai, 2002, Nr. 10;
 20. Donskis, L. “Naujoji Klaipėda: keletas miesto portreto štrichų” // Archiforma, 2002, Nr. 3;
 21. Donskis L. “Vytautas Kavolis – visuomenės ir kultūros kritikas” // Metmenys, Chicago, 1997, Nr. 73;
 22. Donskis L. “Lietuvos intelektualai ir kultūriniai elitai: kaip/ar galima visuomenės ir kultūros kritika nūdienos Lietuvoje” // Metmenys, Chicago, 1996, Nr. 70;
 23. Donskis L. “Masinė kultūra ir jos priešai” // Kultūros barai, 1996, Nr. 6;
 24. Donskis L. “Ideologija ir utopija: ar tai utopizmo pabaiga?” // Kultūros barai, 1996, Nr.1, 2, 3;
 25. Donskis L. “Kalbos įkalinta kultūra” // Metmenys, Chicago, 1994, Nr. 67;
 26. Donskis L. “Visiems laikams užgesusios galimybės” // Metmenys, Chicago, 1994, Nr. 66;
 27. Donskis L. “Ideologija ir utopija” // Metmenys, Chicago, 1993, Nr. 64;
 28. Donskis L. “Lietuviškojo Candide’o atradimai ir kančios” // Metmenys, Chicago, 1993, Nr. 65;
 29. Donskis L. “Maironis lietuvių istoriografijos paradigmų ir istorijos teorijų kontekste” // Kultūros barai, 1993, Nr. 1;
 30. Donskis L. “Arnoldas J. Toynbee: istorinės būtinybės ir alternatyvos” // Metai, 1992, Nr. 12;
 31. Donskis L. “Amerikos kultūros fenomenas” // Mokykla, 1992, Nr. 12;
 32. Donskis L. “Monologinio žmogaus ir monologinės kultūros drama” // Kultūros barai, 1992, Nr. 11;
 33. Donskis L. “Kultūra likimo ir pasirinkimo visuomenėse” // Kultūros barai, 1992, Nr. 3;
 34. Donskis L. “XX a. pabaigos Lietuva: atviros visuomenės ir kultūros kūrimas” // Kultūros barai, 1991, Nr. 12;
 35. Donskis L. “Radikalus istorizmas ir kultūros krizės filosofinė refleksija” // Problemos, 1991, Nr. 45;LEONIDO DONSKIO KADENCIJA EUROPOS PARLAMENTE
(2009-2014)