?https://www.traditionrolex.com/44 https://www.traditionrolex.com/44 https://www.traditionrolex.com/44 Leonido Donskio akademinės veiklos teminiai ir probleminiai laukai - Teminiai ir probleminiai laukai - LEONIDAS DONSKIS
LT | EN
LEONIDAS DONSKIS
https://www.traditionrolex.com/44

Leonido Donskio akademinės veiklos teminiai ir probleminiai laukai

Socialinės filosofijos, idėjų istorijos, civilizacijų teorijos, istorijos filosofijos, kultūros filosofijos ir literatūros filosofijos srityse dirbęs Leonidas Donskis yra kelių dešimčių akademinių knygų autorius ir sudarytojas. Jis rašo lietuvių ir anglų kalbomis, jo darbai yra išversti ir publikuoti daugeliu kalbų. Su Geisteswissenschaften tradicija ir sąmoningumo istorijos metodologijomis susijęs interdisciplinarus politikos teoretikas ir idėjų istorikas Leonidas Donskis knygas publikavo JAV, Didžiosios Britanijos ir Olandijos  ir kitų šalių prestižinėse akademinėse leidyklose. 

Dvi metodologijos, kurių plėtroje Leonidas Donskis suvaidino rimtą vaidmenį – civilizacijų analizė ir sąmoningumo istorija. Daugelis jo darbų yra pastanga pateikti šių dviejų metodologijų ištakas bei episteminę raidą. Jo monografijos anglų kalba, sudarančios įnašą į civilizacijų teoriją ir sąmoningumo istoriją, eksplikuoja moralinės vaizduotės, tapatybės, socialinės ir kultūros kritikos sąvokas, sykiu plačiai aptaria su jomis susijusią teorinę problematiką. L. Donskio darbuose daugiausia dėmesio skiriama civilizacijų analizės ir sąmoningumo istorijos teorinei raidai bei jų vietai teorinės humanistikos ir socialinių mokslų sistemoje, kartu ir bendrosios epistemologinės problematikos kontekste.

Teminiai ir probleminiai laukai, kuriuose dirbo L. Donskis yra:

1)      ideologijos ir utopijos kaip moralinės vaizduotės fenomenai;

2)      politika ir literatūra: didieji literatūros tekstai ir jų santykis su politikos teorijomis svarstant simbolinio autoriteto, lojalumo, legitimumo, tradicijos, alternatyvos ir disento (kitamanystės) problematiką;

3)      tapatybės logikos ir kultūrinės logikos moderniosiose visuomenėse; tapatybės konfliktai ir kultūrų (civilizacijų) polilogo problema;

4)      neapykanta ir jos formos politikoje ir kultūroje;

5)      Renesanso politinė mintis filosofijoje ir literatūroje;

6)      socialinė ir kultūros kritika;

Be parašytų monografijų ir daugelio teorinių straipsnių tarptautiniuose referuojamuose akademiniuose žurnaluose prof. L. Donskis redagavo dvi knygų serijas tarptautinėje akademinėje leidykloje Rodopi (Amsterdamas ir Niujorkas): vienintelę Europoje akademinę knygų seriją iš Baltijos studijų „On the Boundary of Two Worlds“ ir stambiausią pasaulyje filosofijos knygų seriją iš vertybių studijų „VIBS-Value Inquiry Book Series“. LEONIDO DONSKIO KADENCIJA EUROPOS PARLAMENTE
(2009-2014)